UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

GIODO na jubileuszowym Forum Administratorów Danych Osobowych i ABI, 17.05.2016 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2016-05-18
Wprowadził‚ informację: Aleksandra Lutomska 2016-05-18 12:05:46
Ostatnio modyfikował: Aleksandra Lutomska 2016-05-23 13:49:29

Minister Andrzej Lewiński, zastępca GIODO 17 maja 2016 r. wziął udział w XX, jubileuszowym Forum Administratorów Danych Osobowych i ABI.

Tematyka konferencji koncentrowała się na przepisach nowego europejskiego prawa ochrony danych osobowych i ich wpływie na regulacje i praktykę obowiązującą w Polsce. Przedstawiono także najnowsze zmiany w polskim prawie ochrony danych osobowych.

Minister Andrzej Lewiński, zastępca Generalnego Inspektora Ochrony danych Osobowych (GIODO) przedstawił kluczowe instytucje prawa ochrony danych osobowych, które ulegną zmianie wraz z wejściem w życie nowego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Zwrócił także uwagę na konieczność dostosowania polskich przepisów o ochronie danych osobowych do przepisów rozporządzenia i uregulowania zagadnień, które nie zostały objęte rozporządzeniem. W ocenie ministra Lewińskiego, przeanalizować należy kształt przepisów dotyczących prowadzenia postępowań przez GIODO, m.in. w związku z nałożeniem na organ ds. ochrony danych osobowych nowych obowiązków, a także biorąc pod uwagę możliwość zwiększenia szybkości i efektywności postępowania.

Dr Paweł Litwiński omówił ostanie zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych, wprowadzone przez tzw. „ustawę 500+”. Zmiany te dotyczą najważniejszych pojęć dla prawa ochrony danych osobowych, tj. pojęcia administratora danych osobowych i zasad powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Forum miało miejsce w Warszawie, a jego organizatorem było Centrum Promocji Informatyki.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2016-05-17
Wprowadził‚ informację: Aleksandra Lutomska 2016-05-18 12:38:01
Ostatnio modyfikował: Aleksandra Lutomska 2016-05-18 12:45:42

Ostatnie aktualności