Wystąpienie GIODO na targach SECUREX, 27.04.2016

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Aleksandra Lutomska 2016-04-29 12:04:19
Ostatnio modyfikował: Aleksandra Lutomska 2016-05-23 13:48:27

Minister Andrzej Lewiński, zastępca GIODO wziął udział w I Forum Bezpieczeństwa Społeczności Lokalnych, które odbyło się 27 kwietnia 2016 r. w Poznaniu podczas Targów SECUREX.

Tematem spotkania były kwestie związane z terroryzmem i szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Wykład otwierający Forum, poświęcony bezpieczeństwu informacji w świetle nowych ram prawnych ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, wygłosił minister Andrzej Lewiński, zastępca Generalnego Inspektorach Ochrony Danych Osobowych. Podkreślał, że przyjęte przez Parlament Europejski rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które będzie stosowane bezpośrednio bez konieczności implementacji do krajowych porządków prawnych, wprowadzi wiele istotnych zmian w dziedzinie ochrony danych osobowych. W konsekwencji – będzie konieczność zmiany ponad 800 aktów prawnych, w tym ustawy o ochronie danych osobowych. Zatem, mimo iż wejdzie w życie po dwóch latach od chwili publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, to już teraz należy zacząć przygotowywać się do nowych regulacji. Rozporządzenie wprowadza wiele nowych pojęć, jak np. definicje danych biometrycznych, zasady odpowiedzialności i wysokie kary finansowe za naruszenie ochrony danych, zwiększa też zakres odpowiedzialności administratora danych za bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza.

Kolejne wystąpienia poświęcone były m.in.: wybranym, współczesnym aspektom zagrożenia terroryzmem w Polsce, planowaniu przestrzennemu pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa, roli samorządu w aspekcie zarządzania obiektami infrastruktury krytycznej.

Celem Forum było przekazanie wiedzy o systemowych rozwiązaniach służących bezpieczeństwu i wzmocnienie świadomości prawnej władz lokalnych oraz podległych im służb i inspekcjiw tym zakresie.

Organizatorami Forum byli: Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu, insp. Tomasz Trawiński, rektor Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych, prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz, gospodarz MTP i Targów Securex, prezes Przemysław Trawa oraz sekretarz Stowarzyszenia Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Rashel Talukder.

Uczestniczyli w nim przedstawiciele policji, świata nauki, administracji rządowej, wymiaru sprawiedliwości, służb i inspekcji oraz organizacji pozarządowych.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności