ABI to gwarant legalnego przetwarzania danych osobowych, 23.02.2016 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska - Jasak
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2016-02-23 14:02:25
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2016-02-24 10:44:56

ABI ma być gwarantem tego, że nasze dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem.

Od ponad roku administratorzy bezpieczeństwa informacji (ABI) mają nowe uprawnienia i obowiązki, a temu, by mogli je skutecznie realizować, służy nowy sposób ich umocowania w strukturze administratorów danych, którzy ich powołali. Obecnie rolą ABI, który ma być podporządkowany jedynie kierownikowi jednostki organizacyjnej, jest zapewnianie efektywnego nadzoru nad prawidłową realizacją obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych. Podejmując decyzję o powołaniu ABI na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, administrator danych pozyskuje dla swojej organizacji osobę, która ze względu na posiadaną wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych zadba o kompleksowe zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

–  ABI, działając na rzecz i w imieniu administratora danych, powinien wspierać go w prawidłowym kształtowaniu polityki związanej z przetwarzaniem danych osobowych – mówił minister Andrzej Lewiński, zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych podczas spotkania z dziennikarzami, które odbyło się 23 lutego 2016 r. przy okazji konferencji naukowej poświęconej ABI-m, współorganizowanej w Warszawie przez GIODO oraz Akademię Leona Koźmińskiego.

Minister podkreślał, że Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) postrzega ABI jako swojego sojusznika i zachęca administratorów danych do ich powoływania.

Jednocześnie zaznaczał, że w dobie postępu technologicznego pożądane jest, by ABI miał również odpowiednią wiedzę w zakresie nowych technologii, które w znaczący sposób wpływają na pozyskiwanie i wykorzystywanie naszych danych osobowych. Zastępca GIODO poruszył przy tej okazji kwestię nasilającego się i niepokojącego zjawiska, jakim jest kradzież tożsamości. Zapowiedział, że GIODO będzie podejmował wszelkie możliwe działania, by mu zapobiegać.

 

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności