Patronaty Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-03-18
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-03-18 11:03:33
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-03-18 11:24:50
 1. Konferencja naukowa "Bezpieczeństwo technologii biometrycznych - ochrona danych biometrycznych". Organizator: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Warszawa, 9 grudnia 2011 r.
 2. IV Konferencja Central European Electronic Card - Warsaw 2011. Organizator: Medien Service. Warszawa, 30 listopada - 1 grudnia 2011 r.
 3. IV Międzynarodowa Konferencja „Jakość w działaniu na rzecz bezpieczeństwa państw Grupy Wyszehradzkiej z perspektywy europejskiej". Organizator: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi oraz Wyższa Szkoła Policyjna w Szczytnie. Józefów, 21 listopada 2011 r.
 4. Forum IAB połączone z targami Internet Poland oraz galą konkursu kreatywnego MIXX - AWARDS. Organizator: Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Warszawa, 8-9 listopada 2011 r.
 5. Ogólnopolska konferencja „Wyzwania XXI wieku czyli nieświadomość bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych i nie tylko”. Organizator: TÜVPOL Sp. z o.o. Wrocław, 21 października 2011.
 6. Konferencja "Nadzór niekontrolowany? Nowe wyzwania dla wolności". Organizator: Fundacja Panoptykon. Warszawa, 11 października 2011 r.
 7. Konferencja „Cloud Computing 2011”. Organizator: tygodnik Computerworld. Warszawa, 20-21 października 2011 r.
 8. Trzecia edycja konferencji naukowej „Bezpieczeństwo w Internecie”. Organizator: Uniwersytet Karola Stefana Wyszyńskiego, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa oraz Naukowe Centrum Prawno - Informatyczne. Warszawa, 8-9 czerwca 2011 r.
 9. VII Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych, Organizator: Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych. Spała, 25-27 maja 2011 r.
 10. Obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce 2011, pod hasłem „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenach mało zurbanizowanych". Organizator: Polskie Towarzystwo Informatyczne. Warszawa, 18 maja 2011 r.
 11. Konferencja „NIE DAJ SIĘ ZŁAPAĆ W SIEĆ! - prawa autorskie, bezpieczeństwo i dobra osobiste w Internecie". Organizator: Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland, Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz ELSA Lublin. Lublin, 16-18 maja 2011 r.
 12. Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego 2011 "Lepsze życie w społecznościach lokalnych z Technikami Komunikacyjnymi i Informacyjnymi". Organizator: Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Warszawa, maj 2011 r.
 13. Ogólnopolska konferencja naukowa „Zabezpieczenie danych osobowych - aktualny stan prawny a rzeczywiste potrzeby". Organizator: Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej i Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Warszawa, 28 marca 2011 r.
 14. II Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2010/2011 „Aktualne problemy prawa oświatowego". Organizator: miesięcznik "Dyrektor Szkoły". Warszawa, 24 marca 2011 r., Szczecin, 7 kwietnia 2011 r.
 15. Konferencja naukowa „Prywatność a ekonomia. Ochrona danych osobowych w obrocie gospodarczym". Organizator: Wydział Prawa i Administracji UW. Warszawa, 21 marca 2011 r.
 16. III edycja konferencji „Między wolnością a bezpieczeństwem w szkole". Organizator: Gimnazjum Nr 24 w Zabrzu. Zabrze, 24 lutego 2011 r.

 

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności