UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Publikacja „Enforcing privacy: lessons from current implementations and perspectives for the future” wydana w ramach projektu PHAEDRA

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-10-09
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-10-09 10:10:07
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-10-09 11:01:21

Nakładem Wydawnictwa Sejmowego ukazała się właśnie książka pokonferencyjna „Egzekwowanie prywatności: wnioski z obecnego wdrażania i perspektywy na przyszłość”. Publikacja zawiera szereg artykułów poświęconych problematyce praktycznej współpracy między organami ochrony danych, w tym także materiały zaprezentowane w trakcie konferencji podsumowującej realizację projektu PHADERA, która odbyła się w dniu 12 grudnia 2014 r. w Krakowie.

Zasadniczym celem projektu PHAEDRA (Improving practical and helpful cooperation between data protection authorities), finansowanego z środków Komisji Europejskiej w ramach programu Fundamental Rights and Citizenship "Action grants" 2011-2012 (JUST/ 2011-2012/FRC/AG), było zdiagnozowanie problemów utrudniających koordynację i współpracę między poszczególnymi europejskimi i światowymi organami ochrony danych i prywatności oraz innymi podmiotami zajmującymi się omawianą problematyką, a także przygotowanie rekomendacji zmierzających do usprawnienia tej współpracy. Projekt realizowany był w latach 2013-2015 we współpracy z Vrije Universiteit Brussel z Belgii, Trilateral Research & Consulting LLP z Wielkiej Brytanii oraz Universitat Jaume I z Hiszpanii.

Konferencja, podsumowująca dwa lata realizacji projektu, dała możliwość partnerom projektu, przedstawicielom środowiska organów ochrony danych i prywatności oraz reprezentantom środowiska nauki i instytucji zajmujących się ww. problematyką do zaprezentowania aktualnego stanu wiedzy dotyczącej różnych aspektów współpracy i koordynacji między organami ochrony danych i prywatności. W trakcie trwania konferencji przedstawione zostały także wybrane zagadnienia związane z poszczególnymi obszarami wdrażania prawa w zakresie ochrony danych osobowych, które w bardziej szczegółowy sposób obrazują zakres problemów i wyzwań, z jakimi muszą zmierzyć się organy ochrony danych osobowych przy podejmowaniu działań w zakresie współpracy i koordynacji na poziomie ponadnarodowym.

Wnioski z tych obserwacji, zebrane w publikacji pokonferencyjnej, stanowią doskonały materiał obrazujący aktualną sytuację w zakresie współpracy i koordynacji między organami ochrony danych i prywatności, a także dostarczają szeregu spostrzeżeń na temat możliwych działań zmierzających do poprawy aktualnego stanu, prezentując także możliwe modele współpracy. Wszystkie te przemyślenia prowadzą do konkluzji, że efektywna współpraca między organami ochrony danych i prywatności jest zasadniczym elementem skutecznej ochrony podstawowego prawa do prywatności i ochrony danych osobowych.

Dokonane oceny i rekomendacje znajdujące się w publikacji są szczególnie istotne w konictekście reformy unijnych przepisów o ochronie danych osobowych, a zwłaszcza projektu rozporządzenia ogólnego o ochronie danych, które zobliguje europejskie organy ochrony danych osobowych do efektywnej współpracy, szczególnie w zakresie wdrażania prawa.

Pełny tekst publikacji przygotowanej w języku angielskim dostępny jest na stronie internetowej projektu PHAEDRA http://www.phaedra-project.eu/?page_id=41.

Ostatnie aktualności