UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Pierwszy raport w ramach projektu PHAEDRA II już dostępny.

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-08-04
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-08-04 12:08:04
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-08-04 12:56:47

W ramach projektu PHAEDRA II zrealizowany został pierwszy etap badań polegający na zebraniu i przeanalizowaniu informacji pochodzących od europejskich organów ochrony danych osobowych, celem poznania opinii i poglądów na temat najlepszych sposobów poprawy praktycznej współpracy między nimi w kontekście reformy unijnych przepisów o ochronie danych osobowych oraz obecnie obowiązującego prawa.

Informacje zebrane zostały w okresie kwiecień-maj 2015 roku w oparciu o wywiady lub ankiety przeprowadzone wśród 27 przedstawicieli europejskich organów ochrony danych osobowych oraz Europejskiego Inspektora Ochrony Danych..

Zakres badań obejmował zagadnienia dotyczące wpływu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych na działalność organów ochrony danych, w tym opinii na temat mechanizmu spójności czy one-stop shop, Europejskiej Rady Ochrony Danych oraz ich znaczenia dla współpracy pomiędzy europejskimi organami ochrony danych. Kolejnym aspektem przeprowadzonego badania była analiza wyzwań stojących przed organami ochrony danych w obszarze współpracy i koordynacji w kontekście nowych przepisów, zwłaszcza w zakresie egzekwowania prawa. Przedmiotem badania były też inne elementy objęte zakresem zainteresowania projektu PHAEDRA II (stworzenie repozytorium zawierającego kluczowe decyzje wydawane przez organy ochrony danych, analiza możliwości wspólnego rozpatrywania skarg przez kilka organów ochrony danych, identyfikacja uprawnień wykonawczych organówochrony danych czy też obserwacja rozwoju nowych technologii).

W rezultacie opracowany został raport podsumowujący wyniki badań i prezentujący zasadnicze wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz. Raport dostępny jest na stronie internetowej projektu PHAEDRA http://www.phaedra-project.eu/?page_id=201

Projekt PHAEDRA II Improving practical and helpful cooperation between data protection authorities II (JUST/2013/FRAC/AG/6068) realizowany jest przez GIODO we współpracy z Vrije Universiteit Brussel z Belgii, Trilateral Research & Consulting LLP z Wielkiej Brytanii oraz Universitat Jaume I z Hiszpanii. Projekt finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Fundamental Rights and Citizenship.

Ostatnie aktualności