Projekt PHEADRA II rozpoczęty.

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Beata Batorowicz
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-03-16 09:03:27
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-03-16 09:35:37

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych rozpoczęło realizację projektu PHAEDRA II (Improving practical and helpful cooperation between data protection authorities II) finansowanego z środków Komisji Europejskiej w ramach programu Fundamental Rights and Citizenship "Action grants" (JUST/2013/FRAC/AG/6068) koordynowanego przez DG Justice. Projekt ten stanowi kontynuację projektu PHAEDRA I realizowanego w latach 2013-2015 we współpracy z Vrije Universiteit Brussel (koordynator projektu), Trilateral Research & Consulting LLP z Wielkiej Brytanii (partner) oraz Universitat Jaume I z Hiszpanii (partner).

Kontynuując prace podjęte w pierwszym projekcie, PHAEDRA II koncentruje się na identyfikacji, wypracowaniu oraz upowszechnianiu instrumentów umożliwiających poprawę praktycznej współpracy między europejskimi organami ochrony danych osobowych. Głównym obszarem zainteresowania będzie analiza czynników umożliwiających współpracę między tymi organami, szczególnie z uwzględnieniem reformy założeń ochrony danych osobowych zaproponowanych przez Komisję Europejską. Pomimo ciągłych prac nad przyjęciem nowej Regulacji o ochronie danych, podstawą do prowadzenia analiz będą także dotychczasowe regulacje prawne obowiązujące w poszczególnych krajach członkowskich UE. W oparciu o te badania oszacowane zostaną możliwości stwarzane przez obowiązujące i proponowane przepisy w kierunku wzmocnienia współpracy między organami ochrony danych osobowych oraz opracowane zostaną strategie zmierzające do lepszego wdrażania obecnego i nowego prawa w omawianym obszarze zagadnień. Ponadto, biorąc pod uwagę fakt ciągłej pracy nad opracowaniem założeń nowej Regulacji o ochronie danych, projekt PHAEDRA II dostarczy praktyczne instrumenty i mechanizmy poprawy współpracy między organami oraz wypracuje wytyczne w zakresie przepisów prawa. Projekt PHAEDRA II skoncentruje się na analizie trzech głównych obszarów zagadnień istotnych dla europejskich organów ochrony danych osobowych: zapewnienie spójności, wymiana różnych rodzajów informacji (włączając informacje niejawne) oraz koordynacja i współpraca w zakresie egzekwowania prawa. Długość projektu wynosi 24 miesiące.  

Pierwsze spotkanie partnerów w ramach projektu odbyło się 20 stycznia 2015 r. w Brukseli.

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie internetowej http://www.phaedra-project.eu.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności