Rejestracja zbiorów danych osobowych oraz ABI
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Jakie są najczęściej popełniane błędy w zgłoszeniach powołania ABI?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Rafał Grodzki 2015-03-11 11:03:47
Ostatnio modyfikował: Rafał Grodzki 2015-03-11 11:14:27

Najczęstsze błędy to:

 

 • zgłoszenia nie dokonano z użyciem formularza zgłoszenia;
 • zgłoszenie przesłano w formie skanu zgłoszenia;
 • pod zgłoszeniem brak podpisu osoby upoważnionej (osób upoważnionych)
  do reprezentowania administratora danych.
 • zgłoszenie powołania na funkcję ABI kierownika jednostki organizacyjnej (na przykład dyrektora szkoły, biblioteki, wójta, prezesa lub członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czy spółki akcyjnej). Jest to nieprawidłowe, ponieważ oznaczałoby
  w istocie podjęcie decyzji przez administratora danych, iż on sam będzie wykonywał zadanie ABI w rozumieniu art. 36b u.o.d.o.;
 • zgłoszenie powołania zastępcy ABI, mimo braku takiego obowiązku.

 

Ponadto:

 • niektórzy administratorzy danych podają w zgłoszeniach powołania ABI do rejestracji GIODO jednocześnie numer ewidencyjny PESEL oraz informacje dotyczące dokumentu tożsamości, w tym jego serię i numer. Jeżeli ABI posiada nadany numer PESEL, wówczas wystarczające jest jego podanie, nie trzeba dodatkowo zamieszczać informacji odnośnie dokumentu tożsamości;
 • niektórzy administratorzy danych załączają do zgłoszenia powołania ABI złożone przez niego odrębne oświadczenie np. o niekaralności. Jest to zbędne, gdyż wszelkie wymagane oświadczenia składa administrator danych w treści zgłoszenia powołania ABI do rejestracji GIODO.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności