Rejestracja zbiorów danych osobowych oraz ABI
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Gdzie szukać informacji o zarejestrowanych ABI?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Rafał Grodzki 2015-03-11 11:03:40
Ostatnio modyfikował: Rafał Grodzki 2015-03-11 11:13:41

Administratorzy bezpieczeństwa informacji zgłoszeni do rejestracji są wpisywani do prowadzonego przez GIODO ogólnokrajowego, jawnego rejestru ABI (art. 46c u.o.d.o.). Rejestr jest dostępny pod adresem: https://egiodo.giodo.gov.pl/search_results_advanced_ado.dhtml i zawiera informacje,
o których mowa w art. 46b ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a i c  u.o.d.o., tj.

  • Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania, w tym numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany;
  • imię i nazwisko ABI oraz adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa powyżej.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności