Rejestracja zbiorów danych osobowych oraz ABI
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Czy po zgłoszeniu powołania ABI należy zgłaszać zbiory danych do rejestracji GIODO?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Rafał Grodzki 2015-03-11 11:03:49
Ostatnio modyfikował: Rafał Grodzki 2015-03-11 11:10:20

W przypadku zbiorów zawierających dane szczególnie chronione, tj. należące do kategorii danych wskazanych w art. 27 ust. 1 u.o.d.o., nadal istnieje obowiązek zgłoszenia takich zbiorów danych do rejestracji GIODO przed rozpoczęciem przetwarzania (art. 40 u.o.d.o.).

W przypadku zbiorów danych osobowych niezawierających danych wskazanych w art. 27 ust. 1 u.o.d.o. nie ma obowiązku ich zgłaszania do rejestracji GIODO, jeśli administrator danych powołał ABI i zgłosił jego powołanie GIODO.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności