Rejestracja zbiorów danych osobowych oraz ABI
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

Czy powołanie ABI jest obowiązkowe?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Rafał Grodzki 2015-03-11 11:03:42
Ostatnio modyfikował: Rafał Grodzki 2015-03-11 11:07:01

Zgodnie z art. 36a ust. 1 u.o.d.o. powołanie ABI jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem administratora danych. W przypadku niepowołania ABI, jego zadania wykonuje sam administrator danych (art. 36b u.o.d.o.), z wyłączeniem obowiązku sporządzania sprawozdania i obowiązku prowadzenia wewnętrznego rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych. Nowelizacja, w tym zakresie, nie ma wpływu na dotychczasowe obowiązki administratora danych. Był on i nadal jest odpowiedzialny za właściwe, zgodne z prawem zorganizowanie procesu przetwarzania danych osobowych.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności