Rejestracja zbiorów danych osobowych oraz ABI
Reforma przepisów
Flaga Unii z gwiazdami i paragrafem w środku

REJESTRACJA KROK PO KROKU

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-04-14 15:29:18
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2015-03-11 10:59:52

 

Zasady dotyczące rejestracji zbiorów danych osobowych, w tym obowiązek rejestracji zbiorów danych osobowych, obligatoryjna treść zgłoszenia oraz przypadki, w których administrator danych zwolniony jest z obowiązku rejestracji, określone zostały w rozdziale 6 ustawy o ochronie danych osobowych - Rejestracja zbiorów danych osobowych.
 

OGÓLNOKRAJOWY REJESTR

Jednymi z ustawowych (art. 12 ust. 3) zadań Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) są prowadzenie ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych oraz udzielanie informacji o zarejestrowanych zbiorach.

Realizując to zadanie, GIODO przyjmuje m.in. zgłoszenia zbiorów danych osobowych do rejestracji, rozpatruje nadesłane wnioski pod względem spełnienia wymogów ustawowych, a w przypadku, gdy wymogi te są spełnione, wpisuje zbiór do prowadzonego „Ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych”. Zbiór może zostać wpisany do rejestru jeżeli postępowanie rejestracyjne wykaże, że nie zachodzi żadna z przesłanek odmawiających rejestracji, zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych, prowadzony przez GIODO rejestr zbiorów jest rejestrem jawnym. Osoby zainteresowane mogą przeglądać go w Biurze GIODO albo za pośrednictwem elektronicznej platformy e-GIODO, która umożliwia przeszukiwanie według wielu kryteriów, takich jak np. nazwa zbioru, nazwa administratora danych, siedziba administratora, REGON.

Jednymi z ustawowych (art. 12 ust. 3) zadań Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) są prowadzenie ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych oraz udzielanie informacji o zarejestrowanych zbiorach.

Realizując to zadanie, GIODO przyjmuje m.in. zgłoszenia zbiorów danych osobowych do rejestracji, rozpatruje nadesłane wnioski pod względem spełnienia wymogów ustawowych, a w przypadku, gdy wymogi te są spełnione, wpisuje zbiór do prowadzonego „Ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych”. Zbiór może zostać wpisany do rejestru jeżeli postępowanie rejestracyjne wykaże, że nie zachodzi żadna z przesłanek odmawiających rejestracji, zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych, prowadzony przez GIODO rejestr zbiorów jest rejestrem jawnym. Osoby zainteresowane mogą przeglądać go w Biurze GIODO albo za pośrednictwem elektronicznej platformy e-GIODO, która umożliwia przeszukiwanie według wielu kryteriów, takich jak np. nazwa zbioru, nazwa administratora danych, siedziba administratora, REGON.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności