Debata o architekturze korporacyjnej państwa, 13.03.2015 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska -Jasak
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2015-03-24 10:03:12
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2017-10-24 13:23:26

O docelowym modelu elektronicznych usług publicznych dyskutowali uczestnicy spotkania w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji - przedstawiciele administracji rządowej, urzędów centralnych, stowarzyszeń oraz wyższych uczelni.

Spotkanie, które odbyło się 13 marca 2015 r., poprowadził Roman Dmowski, podsekretarz stanu w MAiC. Minister Dmowski podkreślił, że strategicznym celem prac nad architekturą korporacyjną państwa jest dążenie do tego, aby elektroniczne usługi publiczne były efektywne i łatwe w obsłudze. Dodał także, że poprawa jakości usług administracji publicznej może dokonać się jedynie poprzez transformację organizacyjną całej administracji. I właśnie temu celowi ma służyć wdrażanie architektury korporacyjnej państwa przy pomocy technologii informacyjnych. Minister Dmowski zauważył, że w pierwszej kolejności trzeba określić trwałe zasady projektowania, budowy i świadczenia elektronicznych usług publicznych. Wpłynie to, w jego ocenie, pozytywnie na rozwój systemów teleinformatycznych, tym samym przyczyniając się do osiągania celów wskazanych w Strategii Sprawne Państwo. Minister Dmowski stwierdził, że pracując nad dokumentem określającym architekturę korporacyjną państwa, trzeba osiągnąć konsensus, który pozwoli na opracowanie pożądanego modelu.

Jednym z elementów debaty była prezentacja MAiC poświęcona wizji architektury korporacyjnej państwa oraz jej pryncypiów, tj. podstawowych, trwałych zasad bazujących na strategii organizacji i stanowiących reprezentacje całościowych potrzeb organizacji w zakresie tworzenia jej rozwiązań teleinformatycznych. Przedstawione w niej zostały m.in. korzyści wynikające z architektury korporacyjnej państwa, tj.: mapa kluczowych dla państwa elektronicznych usług publicznych, lepsze współdziałanie elektronicznych usług publicznych, w tym systemów informatycznych oraz podmiotów publicznych, obniżenie kosztów informatyzacji sektora publicznego, a także ułatwienie całokształtu prowadzenia prac legislacyjnych.

Uczestnicy spotkania rozmawiali także na temat planów dotyczących wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej, zwiększania powszechnego wykorzystania rejestrów publicznych oraz realizacji usług uwierzytelniania w kontekście obowiązku wdrożenia rozporządzenia w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS). Celem tego dokumentu ma być określenie zasad dotyczących uwierzytelniania i bezpiecznej wymiany danych, według których powinny być realizowane usługi przez różnych dostawców, niezależnie od tego, czy są świadczone przez jednostkę administracji państwowej, samorządu terytorialnego czy firmę prywatną.

Reprezentujący GIODO Andrzej Kaczmarek, Dyrektor Departamentu Informatyki zwrócił uwagę, że ważnym elementem architektury korporacyjnej powinno być wskazanie warunków, na jakich ma odbywać się wymiana informacji między różnymi urzędami. Podkreślił, że trzeba pamiętać przy tym o konieczności ochrony danych osobowych, wynikającej obecnie z ustawy o ochronie danych osobowych, a w przyszłości z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady.

***

Architektura korporacyjna to narzędzie wspierające całościowe i długofalowe zarządzanie modernizacją państwa w obszarze elektronicznych usług publicznych. Tworzeniem takiej architektury zajmuje się Zespół ds. rozwoju strategii informatyzacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

 

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności