Spotkanie z krakowskimi przedsiębiorcami, 7.10.2015 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska - Jasak
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2015-10-08 13:10:01
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2017-10-24 13:14:29

Przechowywanie, przetwarzanie oraz zabezpieczanie danych w firmie to główne tematy omawiane podczas spotkania z krakowskimi przedsiębiorcami.

Minister Andrzej Lewiński,zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) był gościem honorowym odbywającego się 7 października 2015 r. w Krakowie spotkania informacyjnego pt. „Księgowość bez papieru – czy to możliwe w obecnym stanie prawnym?”.

W pierwszej jego części omówione zostały m.in. kwestie dotyczące planowanych zmian przepisów prawa i związanych z tym wymogów, jakie będą musiały zostać spełnione przez firmy wykorzystujące faktury elektroniczne, by zapewnić autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury.

Druga część spotkania dotyczyła zagadnień związanych z ochroną danych osobowych. Prowadzący ją minister Andrzej Lewiński na wstępie przedstawił główne założenia reformy unijnych przepisów w tym zakresie, nad którą prace dobiegają właśnie końca. Podkreślał, że w związku z nowym rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych, które we wszystkich państwach unijnych zacznie obowiązywać za dwa lata od uchwalenia, GIODO przygotowuje się do jego wdrożenia. Prowadzona jest m.in. analiza przepisów prawa, w tym ustawy o ochronie danych osobowych, których zmianę wymuszają unijne regulacje. Wśród nowych, dla polskiego porządku prawnego rozwiązań, są surowe kary finansowe za nieprzestrzeganie zasad ochrony danych, które GIODO będzie mógł nakładać bezpośrednio. Minister Andrzej Lewiński zaznaczył jednocześnie, że organ ochrony danych osobowych opowiada się za tym, by możliwość taką wprowadzić w Polsce już teraz, nie czekając na wejście w życie unijnego rozporządzenia. Zachęcał przedsiębiorców, by wzięli je pod uwagę i w celu uniknięcia finansowych konsekwencji, stosowali z należytą starannością przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Wskazywał, że pomóc w tym może administrator bezpieczeństwa informacji (ABI), którego nową rolę i pozycję wprowadziła obowiązująca od 1 stycznia 2015 r. nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych. Co prawda nie narzuciła ona obowiazku powołania ABI, to można domniemywać, że w podmiotach, które z tej możliwości korzystają, poziom ochrony danych osobowych jest na wysokim poziomie.

Zagadnieniom poruszanym w wystąpieniu z–cy GIODO poświęcony był również wywiad, jakiego udzielił redaktor Dominice Maciejasz z krakowskiego oddziału „Gazety Wyborczej”.

Organizatorami spotkania z przedsiębiorcami byli Krakowska Szkoła Handlowa przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie oraz firma Iron Mountain Polska.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności