Zastępca GIODO na inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Policji, 2.10.2015 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska - Jasak
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2015-10-07 11:10:09
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2017-10-24 13:14:20

Minister Andrzej Lewiński, zastępca GIODO wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2015/2016 w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

„Ochrona danych osobowych jako niezbędny element systemu prawnego państwa” to tytuł wykładu, jaki minister Andrzej Lewiński, zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) wygłosił do rozpoczynających naukę w tej placówce 1114 studentów.

W wystąpieniu zwrócił uwagę na doniosłą rolę, jaką w ochronie danych osobowych odgrywa policja. Jest ona bowiem zobowiązana nie tylko do właściwej ochrony danych osobowych przetwarzanych przez poszczególne jednostki organizacyjne, ale jest również odpowiedzialna za przestrzeganie prawa ochrony danych w postępowaniach rozpoznawczych. Ważną rolę mają przy tym do odegrania administratorzy bezpieczeństwa informacji (ABI). To oni powinni być ekspertami dbającymi o właściwe stosowanie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych m.in. podczas dokonywania prawnej kwalifikacji czynu przestępczego.

Minister Andrzej Lewiński zaznaczał, że w wielu przypadkach konkretne zdarzenie bywa kwalifikowane jako przestępstwo z przepisów kodeksu karnego, a nie z przepisów karnych ustawy o ochronie danych osobowych. Jako przykład podał kradzież tożsamości, która jest najczęściej występującym przestępstwem, ale nie kwalifikowanym jako przestępstwo samoistne, lecz jedynie jako etap inicjujący i umożliwiający dokonanie przestępstwa finalnego. Dlatego zazwyczaj zastosowanymi znajduje wówczas art. 190a § 2 kk, a nie przepisy karne z ustawy o ochronie danych osobowych.

Podczas swojego wystąpienia zastępca GIODO zwrócił również uwagę, jak wiele działań GIODO przeprowadza we współpracy z policją. Wśród nich wymienił m.in. nadzór nad Systemem Informacyjnym Schengen, a także przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym, skierowane zwłaszcza do dzieci i osób starszych, które są szczególnie narażone na cyberprzestępstwa.

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie to uczelnia o ponad 60-letniej tradycji w kształceniu przedstawicieli służb mundurowych w Polsce, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny. GIODO 22 września 2015 r. zawarł z nią porozumienie o współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych.

 

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności