Szkolenie GIODO dla przedsiębiorców – Sopot, 30.09.2015 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska - Jasak
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2015-10-02 11:10:32
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2017-10-24 13:14:10

Kwestia ochrony danych osobowych jest priorytetem wynikającym z charakteru prowadzonej działalności firm zabezpieczających powierzone im przez klientów dane osobowe. Dowodzą tego organizowane seminaria, konferencje i szkolenia.

Przykładem aktywności mającej na celu podnoszenie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych było, zorganizowane przez firmę Iron Mountain, z udziałem ministra Andrzeja Lewińskiego, zastępcy GIODO, spotkanie z przedsiębiorcami. Poświęcono je w głównej mierze kwestii przetwarzania danych osobowych na potrzeby zatrudnienia. Gospodarzowi, jako firmie zajmującej się ochroną i przechowywaniem informacji, przyświecał cel, jakim było przede wszystkim zapoznanie uczestników z przepisami, które obligują ich, jako pracodawców, czyli administratorów danych, do przechowywania informacji o pracownikach.

Przedsiębiorcy poinformowani zostali o zmianach przepisów, pojawiających się zagrożeniach dla bezpieczeństwa danych osobowych oraz - mających temu zapobiec - rozwiązaniach. Minister Andrzej Lewiński, zastępca GIODO, w swoim wystąpieniu poinformował klientów Iron Mountain, na co zwrócić szczególną uwagę, by zapewnić odpowiednią ochronę przetwarzanym danym osobowym, udzielając praktycznych wskazówek, w jaki sposób bezpiecznie przechowywać informacje. Podkreślał, że tego typu spotkania pozwalają na propagowanie wiedzy z tego zakresu, do czego zobowiązują GIODO przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

Z kolei Marek Bugała – Dyrektor Działu Marketingu i Sprzedaży Iron Mountain, zaprezentował wyniki badań dotyczące danych z całego świata, z których wynika, jakie konsekwencje ponoszą firmy w momencie utraty istotnych informacji, w tym danych osobowych. Podpowiedział również, co przedsiębiorcy powinni robić, aby przetwarzane informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa były bezpieczne. Przedstawił też alternatywne i bezpieczne rozwiązanie, jakim jest skanowanie dokumentów.

Uczestnicy spotkania zwracali uwagę na wynikające z niego korzyści, do których zaliczyli przede wszystkim możliwość wyjaśnienia wielu wątpliwości, w tym związanych z zakresem danych, które mogą przetwarzać pracodawcy o pracownikach oraz jak długo powinni je przechowywać. Pozytywnie ocenili też poruszone podczas szkolenia kwestie zagrożeń związane z niewłaściwym przechowywaniem danych osobowych oraz możliwość uzyskania praktycznych wskazówek dotyczących stosowania ustawy o ochronie danych osobowych.

Gościem honorowym, oprócz ministra Andrzeja Lewińskiego, z-cy GIODO, była również mecenas Ewa Bereszka z Kancelarii Wierzbowski Eversheds.

W spotkaniu udział wzięli reprezentanci biznesu z Pomorza m.in. z takich branż, jak: energetyka, bankowość, finanse, księgowość oraz edukacja.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności