Szkolenie GIODO dla SKW i CBA, 9-10.09.2015 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska - Jasak
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2015-09-14 13:09:17
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2017-10-24 13:13:40

Kluczowe aspekty właściwego przetwarzania danych osobowych w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa państwa i obywateli to główne zagadnienia omawiane na szkoleniach dla Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), realizując swoje zadania związane z działalnością edukacyjną, 2, 9 i 10 września 2015 r. przeprowadził cykl szkoleń dla kadry zarządzającej Służby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) oraz dla pracowników pionu ochrony informacji Departamentu Ochrony Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA).

Prowadzili je minister Andrzej Lewiński, zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), Monika Krasińska, dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg oraz Weronika Kowalik, zastępca dyrektora Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO.

Podczas szkoleń omówiono istotne zagadnienia związane z nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych oraz planowanymi zmianami wynikającymi z unijnej reformy ochrony danych osobowych, na którą składają się rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych oraz dyrektywa w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępstwom, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich i ścigania albo wykonywania kar kryminalnych oraz swobodnego przepływu tych danych.

Przedstawiono także obowiązki administratora danych oraz administratora bezpieczeństwa informacji z uwzględnieniem specyfiki działań ww. podmiotów w systemie ochrony danych osobowych.

Minister Andrzej Lewiński podkreślał, że właściwa ochrona danych osobowych staje się obecnie priorytetem, tym bardziej że wkrótce, w związku z trwającą w Unii Europejskiej reformą prawa ochrony danych osobowych, mogą zacząć obowiązywać bardzo restrykcyjne przepisy. Za ich naruszenie grozić będzie nie tylko odpowiedzialność karna, ale także bardzo dotkliwe kary finansowe, do nakładania których będzie miał prawo Generalny Inspektor. W tym kontekście istotne wydaje się być również wypracowanie wspólnej koncepcji funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych w obliczu konieczności respektowania zmian prawa unijnego. Nowe regulacje prawne mają za zadanie we właściwy sposób zabezpieczyć interesy obywateli i państwa, w demokratycznym państwie prawa.

Ważnym obszarem dyskusji podczas szkoleń były również kwestie przetwarzania danych osobowych w cyfrowym świecie oraz zagrożenia związane z publikowaniem i wykorzystywaniem danych osobowych w dobie rozwoju nowych technologii.

Z kolei podczas szkolenia dla CBA, które odbyło się z inicjatywy Pawła Wojtunika, szefa tej instytucji, omawiano rolę pełnomocnika do spraw kontroli przetwarzania danych osobowych w CBA. Wskazano nie tylko na kwestie dotyczące zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych osobowych w działalności tej niezwykle ważnej służby, ale też jego istotną rolę w zapewnieniu przestrzegania prawa ochrony danych i prawa do prywatności przez funkcjonariuszy prowadzących postępowania operacyjno-rozpoznawcze. Jego zadaniem powinno być bowiem zarówno edukowanie funkcjonariuszy, jak i wspieranie ich w interpretacji przepisów prawa, szczególnie przy określaniu kwalifikacji prawnej czynu. Jest to niezwykle ważne, zwłaszcza w świetle zmiany przepisów prawa i rozwoju nowych technologii.

 

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności