Outsourcing w sektorze ochrony zdrowia doczeka się prawnej regulacji, 27.08.2015 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Joanna Pytlik 2015-09-02 10:09:11
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2017-10-24 13:17:18

Projektowane przepisy dotyczące outsourcingu w sektorze ochrony zdrowia to jeden z tematów spotkania GIODO z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Z inicjatywy i z udziałem Mariana Zembali, Ministra Zdrowia 27 sierpnia 2015 r. w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) odbyło się spotkanie dotyczące najważniejszych problemów prawnych związanych z wdrożeniem projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" (P1). Omawiano również kwestie aktualnie procedowanych w Ministerstwie Zdrowia i w Parlamencie zmian legislacyjnych w zakresie przekazywania przez podmioty lecznicze danych osobowych pacjentów firmom zewnętrznym w związku ze świadczonymi przez nie specjalistycznymi usługami (np. informatycznymi lub przechowywania dokumentacji medycznej). Na konieczność odpowiedniego unormowania tej problematyki Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wskazywał w wystąpieniu skierowanym do Ministra Zdrowia w dniu 23 sierpnia 2011 r. http://www.giodo.gov.pl/1520122/id_art/4452/j/pl/.

Podczas spotkania omawiano także nową pozycję i zadania administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) oraz kwestie dotyczące przetwarzania archiwalnych danych medycznych.

Ponadto w czasie spotkania ustalono m.in. że w Ministerstwie Zdrowia przeprowadzone zostaną szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności