Współpraca GIODO z Policją doceniona, 25.07.2015 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Joanna Pytlik 2015-07-29 12:07:37
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2017-10-24 13:16:59

Minister Andrzej Lewiński, zastępca GIODO, został uhonorowany złotym medalem za zasługi dla policji.

Odebrał go z rąk Teresy Piotrowskiej, minister spraw wewnętrznych podczas odbywającej się 25 lipca 2015 r. w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie uroczystości z okazji 96. rocznicy powołania publicznej policji.

Przyznane odznaczenie jest dowodem uznania dla długoletniej współpracy GIODO z Policją, dotyczącej m.in. nadzoru nad Systemem Informacyjnym Schengen, a także działań o charakterze edukacyjnym. Minister Andrzej Lewiński wielokrotnie osobiście uczestniczył w spotkaniach szkoleniowych z zakresu ochrony danych osobowych organizowanych przez Biuro GIODO dla przedstawicieli tego sektora. Jak podkreśla, policjanci z ochroną danych osobowych mają do czynienia zarówno jako administratorzy danych w danej jednostce organizacyjnej, jak i w czasie działań operacyjno-rozpoznawczych, w tym prowadzenia postępowań dotyczących naruszenia prawa do ochrony danych osobowych. Dlatego tak ważne jest, by dysponowali odpowiednią wiedzą z zakresu ochrony prywatności i danych osobowych.

GIODO stara się upowszechniać ją, prowadząc szkolenia i realizując różne projekty edukacyjne.

W najbliższym czasie planowane jest zacieśnienie współpracy między GIODO a Policją, czemu służyć ma podpisanie specjalnego porozumienia między GIODO, Komendantem Głównym Policji oraz Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie. Zakłada ono realizację wspólnych przedsięwzięć o charakterze edukacyjno-szkoleniowym i naukowo badawczym, a także informacyjno-promocyjnym. Strony porozumienia zakładają m.in.: podejmowanie wspólnych działań edukacyjnych skierowanych nie tylko do przedstawicieli policji, ale także do dzieci i młodzieży, podejmowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa danych osobowych w cyberprzestrzeni i w Internecie, upowszechnianie wiedzy na temat odpowiedzialności karnej za naruszenie ochrony danych osobowych. Planują też wzajemną wymianę informacji i dobrych praktyk.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności