Debata Stowarzyszenia Prawa Pracy, 25.06.2015 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Joanna Pytlik 2015-07-07 15:07:12
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2017-10-24 13:15:58

„Granice autonomii pracownika w sferze prywatności, a słuszny interes pracodawcy” to temat debaty z udziałem GIODO zorganizowanej przez Stowarzyszenie Prawa Pracy.

Odbyła się 25 czerwca 2015 r., a oprócz dr Edyty Bielak-Jomaa, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), uczestniczyli w niej eksperci-praktycy z zakresu prawa pracy. Prowadzącym spotkanie był pan mecenas Gerard Karp z Kancelarii Wierzbowski Eversheds.

Podczas debaty poruszono kwestie zakresu danych, jakich pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, monitoringu w zakładzie pracy, biometrii, tzw. background screeningu, który wiąże się z prześwietleniem kandydata na pracownikai whistleblowingu, czyli skonstruowania wewnętrznego systemu pozwalającego raportować o niepożądanych lub nieprawidłowych działaniach.

Zwrócono uwagę, że gdy aplikujemy na określone stanowisko i udzielamy zgody na przetwarzanie danych osobowych, to dotyczy ona tylko dobrowolnie przekazanych informacji, a nie tych, do pozyskania których pracodawcę uprawniają przepisy prawa pracy. Zgoda kandydata do pracy na przetwarzanie jego danych osobowych nie jest bowiem potrzebna, gdy chodzi o dane, których zakres wynika z art. 221 Kodeksu pracy.

Dyskusji poddany był również temat szeroko rozumianego monitorowania pracowników, który może przybrać formę monitoringu wizyjnego lub obejmować np. kontrolę korespondencji, co jest nierozłącznie związane z zagadnieniem prywatności w miejscu pracy. W tym kontekście dr Edyta Bielak-Jomaa przypomniała o rekomendacji Rady Europy z kwietnia 2015 r., którą pracodawcy powinni brać pod uwagę. Stanowi ona, że dostęp pracodawców do służbowej komunikacji elektronicznej może mieć miejsce tylko wtedy, jeżeli jest to konieczne dla celów bezpieczeństwa albo z innych uzasadnionych powodów. – W myśl rekomendancji zawartość, wysyłanie i odbieranie prywatnej korespondencji elektronicznej w miejscu pracy nie powinno być monitorowane w żadnych okolicznościach – zauważyła GIODO i dodała, że stałe zbieranie informacji prowadzi do profilowania pracownika i przypisywania mu cech, których może nie mieć oraz do wyciągania niewłaściwych wniosków.

Uczestnicy debaty zgodnie uznali, że w ostatnim okresie problemem stają się zagadnienia nieznane polskiemu prawu, a wśród nich wywodzący się z USA tzw. whistleblowing, czyli możliwość zgłaszania w firmie nieprawidłowości (niekiedy kojarzone z donosicielstwem). Jest to o tyle istotne, że spółki wywodzące się z USA i notowane na GPW są zobowiązane do wdrożenia, związanych z przetwarzaniem danych osobowych na te potrzeby rozwiązań. Polskiego ustawodawcę czeka implementacja do polskiego prawa zjawiska whistleblowingu, co w ocenie uczestników debaty jest szczególnym wyzwaniem. Dr Edyta Bielak-Jomaa wskazała, że poziom ochrony danych osobowych w UE jest poziomem bardzo wysokim w porównaniu z amerykańskim, co może okazać się problemem dla kontrahentów pochodzących z tego regionu. – Trzeba pokazać, w jakich aspektach oczekujemy podniesienia poziomu ochrony z ich strony – powiedziała.

Uczestnikom debaty przypomniała również o wprowadzeniu możliwości powołania administratora bezpieczeństwa informacji (ABI), co przewiduje styczniowa nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych. – Rolą ABI powinno być wspieranie administratora danych osobowych, którym zawsze jest pracodawca – dodała.

 

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności