Na UKSW o sposobach edukowania na temat ochrony danych osobowych, 12.05.2015 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska -Jasak
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2015-06-08 14:06:54
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2017-10-24 13:22:20

Absolwenci różnych kierunków studiów powinni mieć wiedzę również zakresu ochrony danych osobowych – zgodnie uznali uczestnicy spotkania zorganizowanego na UKSW.

Na zaproszenie ks. prof. Stanisława Dziekońskiego, JM Rektora Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego (UKSW) odbyło się spotkanie z udziałem dr Edyty Bielak–Jomaa, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) i Andrzeja Lewińskiego, zastępcy GIODO, na którym omówiono realizację porozumienia między UKSW a GIODO zawartego w 2009 r.

Zwrócono uwagę, iż nowe problemy wynikające z rozwoju technologii informatycznych stwarzają konieczność zintensyfikowania edukacji społeczeństwa, przyszłych Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz kadr naukowo-dydaktycznych z zakresu ochrony danych osobowych i prawa do prywatności.

Nowe wyzwania edukacyjne związane są też z mającym nastąpić w niedługim czasie wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych. Ustalono, iż niezbędne jest edukowanie studentów poszczególnych kierunków studiów w zakresie ochrony danych osobowych. Jako przykład dobrego rozwiązania JM Rektor wskazał na prowadzenie we współpracy z izbami lekarskimi na UKSW i Uniwersytecie Medycznym, studiów medycznych.

W czasie spotkania zwrócono też uwagę na konieczność kształcenia z ochrony danych osobowych księży katolickich, z wykorzystaniem wielu stosowanych przez GIODO form edukacji. Temat ten był poruszony na spotkaniu Komisji Stałej Rządu i Episkopatu i został bardzo pozytywnie przyjęty przez przedstawicieli Episkopatu. Ustalono, iż w możliwie najkrótszym czasie przedstawiciele GIODO i UKSW przystąpią do dalszych prac nad wzbogaceniem form współpracy.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności