Spotkanie w Państwowej Inspekcji Pracy

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Joanna Pytlik 2015-06-05 10:06:31
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2017-10-24 13:15:38

Ocena dotychczasowej współpracy i jej kontynuacja to główne tematy spotkania szefowej Państwowej Inspekcji Pracy i GIODO.

O stanie i perspektywach współpracy PIP i GIODO rozmawiały 3 czerwca 2015 r. w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy i dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Towarzyszyli im zastępcy: Małgorzata Kwiatkowska i Andrzej Lewiński.

Współpracę obu urzędów reguluje porozumienie z grudnia 2012 r. Określa ono zasady współdziałania PIP i GIODO w realizacji ustawowych zadań obu instytucji mających na celu poprawę skuteczności działań na rzecz przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w stosunkach pracy.

PIP zobowiązało się w nim do zawiadamiania GIODO o stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowościach w zakresie zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych. GIODO z kolei, zgodnie z zawartym porozumieniem, informuje PIP o wynikach postępowania w sprawie wskazanych nieprawidłowości. Ponadto zawiadamia inspekcję pracy o stwierdzonych w czasie kontroli naruszeniach przepisów prawa pracy.

Porozumienie przewiduje też współpracę przy podnoszenia kwalifikacji pracowników obu instytucji.  Służą temu m.in. szkolenia prowadzone przez specjalistów z GIODO.

Podczas spotkania wskazano, że działania te przynoszą zamierzony efekt i będą kontynuowane w kolejnych latach.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności