Spotkanie GIODO z prezesem TK, 28.05.2015 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska -Jasak
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2015-06-01 14:06:50
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2017-10-24 13:22:12

Kwestie ustrojowe oraz zagadnienia szczegółowe wymagające pilnego uregulowania to tematy poruszone podczas spotkania GIODO z prezesem TK.

Status organu ds. ochrony danych osobowych, m.in. w kontekście wielości zadań oraz nowych kompetencji, jakie zostaną nałożone na Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) po wejściu w życie unijnego rozporządzenia to jeden z głównych wątków poruszonych podczas spotkania dr Edyty Bielak-Jomaa, GIODO z prof. Andrzejem Rzeplińskim, prezesem Trybunału Konstytucyjnego (TK). Rozmowa dotyczyła także ewentualnego przypisania GIODO kompetencji w zakresu dostępu do informacji publicznej, co bywa podnoszone przy okazjach różnych dyskusji i debat poświęconych ewentualnemu powołaniu instytucji odpowiedzialnej za informację publiczną.

Zagadnienie to było ponadto omawiane w kontekście ochrony danych osobowych i konieczności wyważania dwóch wartości – prawa obywateli do informacji oraz przysługującego każdemu z nas prawa do prywatności.

Dr Edyta Bielak-Jomaa wskazała też na konieczność pilnego stworzenia przepisów regulujących dostęp do danych retencyjnych, zwłaszcza po orzeczeniach zarówno TK, jak i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Do innych, aktualnych problemów wymagających nie tylko ponownej analizy i doprecyzowania, ale też współpracy wielu różnych instytucji zaliczono m.in. takie kwestie, jak brak poczucia bezpieczeństwa przy korzystaniu z Internetu, w tym zjawisko hejtu i prawo do bycia zapomnianym, profilowanie osób, w tym bezrobotnych.

W spotkaniu GIODO z prezesem TK uczestniczyli również minister Andrzej Lewiński, zastępca GIODO, prof. dr hab. Stanisław Biernat oraz Małgorzata Kałużyńska-Jasak, dyrektor Zespołu Rzecznika Prasowego GIODO.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności