Konferencja Europejskich Organów Ochrony Danych w Manchesterze, 18-20.05.2015 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-05-22 15:05:01
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-05-22 15:44:54

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, dr Edyta Bielak-Jomaa oraz Dyrektor Departamentu Edukacji Społecznej Współpracy Międzynarodowej, Urszula Góral wzięły udział w Konferencji Europejskich Organów Ochrony Danych zorganizowanej przez Urząd Rzecznika Informacji (ICO) Zjednoczonego Królestwa w dniach 18-20 maja 2015 r. w Manchesterze.

Konferencja pt. ‘Navigating the Digital Future – let’s get practical!’ poświęcona była praktycznym aspektom stosowania przepisów o ochronie danych – między innymi wyzwaniom, przed jakimi stoją organy ochrony danych. Organy ochrony danych powinny koncentrować się na zapewnieniu osobom, których dane dotyczą możliwości efektywnego egzekwowania przysługujących im praw, a administratorom danych – skutecznej realizacji obowiązujących przepisów.

W trakcie Konferencji Europejscy Rzecznicy Ochrony Danych przyjęli trzy rezolucje.

    • Rezolucja pt. „Spełnienie oczekiwań w zakresie ochrony danych w cyfrowej przyszłości” wzywa Komisję Europejską i rządy  krajów europejskich do zapewnienia aby finansowanie organów ochrony danych było wystarczające do spełnienia coraz większych oczekiwań im stawianych. Rezolucja jest także wezwaniem ustawodawców europejskich do zapewnienia, że przyszłe regulacje prawne będą opracowywane w jasny i zrozumiały sposób.  
    • Rezolucja pt. „Uruchomienie dedykowanej Konferencji części na platformie CIRCABC” dotyczy uruchomienia na platformie CIRCABC narzędzia umożliwiającego archiwizację i centralizację już opracowanych oraz przyszłych dokumentów Europejskiej Konferencji, a także stosownych informacji będących przedmiotem wspólnego zainteresowania członków Konferencji, takich jak najlepsze praktyki, wspólne wytyczne czy podsumowania krajowych decyzji dotyczących określonych zagadnień.
    • Rezolucja w sprawie akredytacji przyznaje natomiast organowi ochrony danych Andory status europejskiego krajowego organu ochrony danych.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-05-22 15:40:34
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-05-22 15:41:51
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-05-22 15:40:47
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-05-22 15:41:51
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2015-05-22 15:40:47
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2015-05-22 15:41:51

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności