Z Fundacją Panoptykon o aktualnych problemach w ochronie danych, 12.05.2015 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska -Jasak
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2015-05-20 13:05:12
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2017-10-24 13:20:38

Najważniejsze problemy w ochronie danych osobowych oraz wyzwania związane ze zmianami przepisów i edukacją były tematem spotkania GIODO z przedstawicielami Fundacji Panoptykon.

Choć prace nad reformą unijnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym nowym rozporządzeniem, dobiegają końca, to wciąż trwa walka o ostateczny ich kształt. Przedstawiciele Fundacji Panoptykon wskazywali, że istnieje zagrożenie, iż część przepisów zmniejszy poziom gwarancji praw w stosunku do obecnych zasad ochrony danych (definicja zgody, erozja zasady celowości itp.). Żeby do tego nie dopuścić, potrzebna jest współpraca wszystkich instytucji biorących udział w pracach na poziomie UE i konsekwentne prezentowanie wspólnego stanowiska wobec procedowanych przepisów.

Konieczność kompleksowego określenia zasad stosowania wideomonitoringu to kolejny z tematów poruszonych na spotkaniu. Jego uczestnicy zgodnie wskazywali, że współpraca w tym zakresie jest szczególnie istotna, tym bardziej że projektowana ustawa, która miała te kwestie uregulować, najprawdopodobniej nie ma szans na uchwalenie w tej kadencji Parlamentu.

Wśród innych omawianych zagadnień były kwestie profilowania osób, w tym bezrobotnych, retencja danych telekomunikacyjnych, a także stałe rozszerzanie dostępu do baz finansowych (BIK, BIG) czy scoring dokonywany przez instytucje finansowe.

Uzgodniono, że GIODO i Fundacja Panoptykon będą nadal współpracować w zakresie monitorowania bieżących problemów i promowania inicjatyw edukacyjnych obu instytucji.

W spotkaniu ze strony Fundacji uczestniczyli: Katarzyna Szymielewicz, prezeska, Katarzyna Szymańska, wiceprezeska oraz Jędrzej Niklas i Wojciech Klicki.

Biuro GIODO reprezentowali:  minister dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), minister Andrzej Lewiński, zastępca GIODO, Monika Krasińska, dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg, Urszula Góral, dyrektor Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej oraz jej zastępca Paweł Makowski, a także Andrzej Kaczmarek, dyrektor Departamentu Informatyki wraz ze swoim zastępcą, Tomaszem Soczyńskim.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności