Spotkanie GIODO z Prezydent Łodzi, 14.05.2015 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska -Jasak
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2015-05-20 10:05:50
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2017-10-24 13:23:36

Problemom w ochronie danych osobowych, z jakimi w praktyce spotyka się Urząd Miasta, poświęcone było spotkanie GIODO z Prezydent Łodzi.

Pani Hanna Zdanowska, Prezydent Łodzi, wskazywała, że wiele niejasności powstaje w związku ze stosowaniem przez Urząd zarówno przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, jak i ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zarówno doktryna, jak i orzecznictwo nie są jednolite w swoich opiniach, stąd często trudne jest wyważenie między dwoma wartościami – z jednej strony prawem obywateli do informacji, z drugiej – ich prawem do prywatności. Problemy występują też z pozyskaniem przez urzędników niezbędnych informacji czy ich weryfikacją na potrzeby udzielania różnego rodzaju świadczeń pomocowych, co wynika z błędnej interpretacji ustawy lub jej nieznajomości. Wykorzystują to osoby, które otrzymują pomoc finansową samorządu, do której de facto uprawnieni nie są. Tracą przez to inni, dla których pieniędzy w ogóle nie starcza lub są dostępne w bardzo ograniczonym zakresie.

Dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) przyznała, że to częsty problem, na jaki wskazują nie tylko jednostki samorządu terytorialnego zgłaszające się do Biura z prośbą o pomoc. Przedstawiając zasady przetwarzania danych osobowych zapowiedziała analizę zasygnalizowanych kwestii i próbę znalezienia rozwiązania. Obiecała, że w przypadku potrzeby zmian w przepisach, mimo braku inicjatywy ustawodawczej, w celu rozwiązania problemów skorzysta z innych, przewidzianych w ustawie uprawnień GIODO.

Kolejną poruszoną kwestią było udostępnianie dokumentów zawierających dane osobowe i związanymi z tym wątpliwościami w pracy Urzędu. GIODO zaznaczyła, że ustawy o ochronie danych osobowych nie należy wykorzystywać do tego, by utrudniać dostęp do informacji publicznej, co niekiedy się zdarza. – Udostępnienie dokumentu, który zawiera dane osobowe osób niebedących osobami publicznymi, nie będzie problemem, jeśli dokona się ich anonimizacji – powiedziała.

Wskazywała też na orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, w którym wielokrotnie podnoszono, iż prawo dostępu do informacji nie ma charakteru bezwzględnego, a jego granice wyznaczone są m.in. przez konieczność respektowania prawa do ochrony życia prywatnego.

W spotkaniu, które odbyło się 14 maja 2015 r. w Urzędzie Miasta w Łodzi, uczestniczyli także Andrzej Lewiński, zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Małgorzata Kałużyńska-Jasak, Dyrektor Zespołu Rzecznika Prasowego GIODO.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności