Szkolenie dla organizatorów targów i konferencji, 18.05.2015 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska -Jasak
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2015-05-18 10:05:26
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2017-10-24 13:21:48

Temu, jak przedstawiciele branży targowej mają chronić dane osobowe, poświęcone było szkolenie przygotowane przez GIODO i Polską Izbę Przemysłu Targowego.

 Celem szkolenia, które odbyło się 18 maja 2015 r. w Warszawie, było przygotowanie firm z sektora targowego oraz branży MICE (ang. MICE – meeting-incentive-conferences-event, tj. spotkania – imprezy motywacyjne – konferencje – wystawy) do prawidłowego przetwarzania danych osobowych.

Otwierając spotkanie, Żaneta Berus, Prezes Zarządu EXPO XXI Warszawa, podziękowała GIODO i pracownikom urzędu za obecność i gotowość do wyjaśnienia przedsiębiorcom działającym w branży targowej oraz eventowej zasad, jakich muszą przestrzegać w związku z przetwarzaniem danych osobowych. –  Jest to tym bardziej istotne, że przepisy ustawy o ochronie danych osobowych zmieniły się od stycznia 2005 r. i są bardziej restrykcyjne, co organizatorów i operatorów obiektów może narazić na nieprzewidziane problemy. Nieznajomość przepisów nie zwalnia bowiem nikogo od odpowiedzialności związanej z obowiązkiem ich przestrzegania – powiedziała.

O ciążących na administratorach danych obowiązkach, które wynikają z już obowiązujących przepisów, a które zmienią się po wejściu unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych mówił też minister Andrzej Lewiński, zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), dokonując wprowadzenia do szkolenia.

Podstawowe pojęcia i zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych omówiła Weronika Kowalik, zastępca dyrektora Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze GIODO. Przedstawiła także najnowsze zmiany w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych, w tym nowe zadania i pozycję administratora bezpieczeństwa informacji (ABI).

O obowiązku rejestracji zbiorów danych osobowych po zmianach od 1 stycznia 2015 r. i funkcji, jakie pełni rejestr zbiorów prowadzony przez GIODO mówiła Dorota Krajewska-Kekusz, dyrektor Departamentu Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych. Wyjaśniała, jakie są podstawy prawne tworzenia zbiorów z danych powszechnie dostępnych, określania i rozróżniania celów, podstaw i zakresów przetwarzania danych w CRM. Omówiła też formy zgłaszania zbiorów do rejestracji i sytuacje, w jakich należy dokonać aktualizacji informacji objętych zgłoszeniem.

Z kolei Tomasz Soczyński, zastępca dyrektora Departamentu Informatyki, w swoim wystąpieniu zaprezentował podstawowe zagadnienia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w procesach przetwarzania danych osobowych. Podkreślał, że postęp technologiczny wymusza konieczność stosowania nowych metod i środków ochrony niezbędnych do zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych osobowych.

Piotr Drobek, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej, przedstawił podstawowe wymogi związane z przekazywaniem danych osobowych do państw trzecich, tj. państw, które nie należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Tłumaczył, że transfery w obrębie EOG traktuje się tak, jakby miały one miejsce na terytorium Polski. Wyjaśniał, że co do zasady, aby przekazać dane do państwa trzeciego, powinno ono zapewniać odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, co przede wszystkim może być potwierdzone w decyzji Komisji Europejskiej. Jeżeli państwo trzecie nie zapewnia takiej ochrony, to może znaleźć zastosowanie jeden z wyjątków określonych w art. 47 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie danych osobowych. Bardzo dobrym i praktycznym rozwiązaniem jest również zastosowanie standardowych klauzul umownych ochrony danych osobowych, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską, gdyż od 1 stycznia 2015 r. przekazanie danych do państwa trzeciego z wykorzystaniem takiego instrumentu prawnego nie wymaga uzyskania zgody GIODO.

Po wystąpieniach był czas na dyskusje i odpowiedzi na zadawane przez uczestników szkolenia pytania, których mnogość spowodowała zakończenie spotkania później, niż pierwotnie zakładano.

 

Załączone pliki

[Plik nie istnieje]
Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: DESiWM
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2015-05-18 10:23:29
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2015-05-20 10:34:39

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności