GIODO z Marszałkiem Sejmu RP o problemach ochrony danych osobowych

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska -Jasak
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2015-05-15 14:05:09
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2017-10-24 13:20:07

Spotkanie minister Edyty Bielak-Joma, GIODO z Radosławem Sikorskim, Marszałkiem Sejmu RP – 15 maja 2015 r.

Wizyta nowej Generalnej Inspektor Ochrony Danych Osobowych u Marszałka Sejmu RP była okazją do omówienia tych problemów związanych z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności, które wymagają pilnego uregulowania. Jednym z nich jest korzystanie, mimo braku podstaw prawnych, z nowych technologii, takich jak wideonadzór czy drony. Coraz powszechniej stosowane z jednej strony ułatwiają codzienne życie, ale z drugiej - stanowią poważne zagrożenie dla prywatności. Minister Edyta Bielak-Jomaa i Marszałek Radosław Sikorski zgodnie uznali, że przy ustalaniu ram prawnych dotyczących tego typu kwestii potrzebna jest współpraca GIODO z Parlamentem, zaś bezpośrednie kontakty mogą usprawnić przebieg procesu legislacyjnego.

Rozmowa dotyczyła również zmian w przepisach prawa ochrony danych osobowych i wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady, nad którym w Radzie Unii Europejskiej toczą się obecnie prace końcowe. - Po ich zakończeniu i wejściu w życie Rozporządzenia, Biuro GIODO czekają wręcz rewolucyjne zmiany - podkreślała Pani Inspektor - bowiem nowe przepisy wymuszą podjęcie przez Urząd dodatkowych, przewidzianych w nim zadań. Dlatego wsparcie P.T. Posłów i P.T. Senatorów będzie konieczne, z czym zgodził się pan Marszałek, deklarując swoją pomoc.

W spotkaniu Pani Minister Edyty Bielak-Jomaa z Panem Marszałkiem Radosławem Sikorskim uczestniczyli również Małgorzata Kałużyńska-Jasak, Dyrektor Zespołu Rzecznika Prasowego GIODO oraz  Michał Marcinkiewicz, Dyrektor Gabinetu Marszałka Sejmu RP.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności