Ogólnopolska konferencja o reformie w ochronie danych osobowych, 14.05.2015 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska -Jasak
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2015-05-13 09:05:10
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2015-05-19 13:25:18

Wyzwaniom, jakie stoją przed podmiotami przetwarzającymi dane osobowe, poświęcona była, odbywająca się w Łodzi, ogólnopolska konferencja z udziałem GIODO.

W związku z obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych oraz projektowanymi zmianami na poziomie prawa unijnego, przed administratorami danych osobowych i administratorami bezpieczeństwa informacji (ABI) pojawia się wiele nowych wyzwań.

Dyskutowali o nich uczestnicy odbywającej się 14 maja 2015 r. na Uniwersytecie Łódzkim ogólnopolskiej konferencji „Reforma ochrony danych osobowych – nowe szanse i wyzwania”.

Konferencję otworzyły prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Liszewska,Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), do niedawna pracownik naukowy tej uczelni.

O przesłaniu spotkania, głównych założeniach i tematach, jakie zaplanowano do zaprezentowania i dyskusji, powiedziała z UŁ, której dr Edyta Bielak-Jomaa wręczyła specjalny list z podziękowaniami za przekazaną wiedzę i wsparcie.

W części otwierającej spotkanie prof. nadzw. dr hab. Teresa Wyka odczytała też list, jaki Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi, skierowała do uczestników Konferencji. Życząc wszystkim owocnych obrad, podkreśliła, jak ważna w dzisiejszym świecie jest tematyka ochrony danych osobowych i prywatności, i jak dużą wagę przykłada do tych kwestii urząd, którym kieruje.

Minister Andrzej Lewiński, zastępca GIODO wygłosił referat pt. „ABI – jako gwarant procesu przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych”. Wskazywał, że w związku z obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych oraz projektowanymi zmianami przepisów na poziomie prawa unijnego, administratorów danych i administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) czeka wiele nowych wyzwań. Omówił też zadania, jakie na ABI nakładają zmienione przepisy ustawy oraz przedstawił wymagania dotyczące jego usytuowania w strukturze organizacji, która zdecyduje się na jego powołanie.

Natomiast dr Grzegorz Sibiga z Instytutu Nauk Prawnych PAN w swoim wystąpieniu wskazywał, że ważnym celem nowelizacji ustawy jest profesjonalizacja funkcji ABI oraz ujednolicenie sposobu jej wykonywania w skali całego kraju, czego obowiązująca przed zmianami ustawa nie gwarantowała. Zwrócił ponadto uwagę, iż nowe przepisy pozwalają przygotować się na mające wejść za kilka lat w życie unijne rozporządzenie w sprawie ochrony danych, które przewiduje funkcję inspektora ochrony danych osobowych.

Magdalena Piech z Konfederacji Lewiatan stwierdziła, że ocena nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych jest wśród przedsiębiorców niejednolita. Główny zarzut wiąże się z tym, że choć zmiany zostały wprowadzone ustawą o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, to wydaje się, że cel deregulacyjny nie został osiągnięty. Ale dodała, że pozytywnie należy ocenić zmiany dotyczące transferów danych do państw trzecich. Stwierdziła też, że reforma krajowa przyczynia się do zwiększenia świadomości co do konieczności ochrony danych osobowych przez firmy i podmioty publiczne. - Jest to ważne, zwłaszcza w kontekście prowadzonej obecnie unijnej reformy ram prawnych o ochronie danych osobowych, która przewiduje surowe kary za nieprzestrzeganie przepisów – powiedziała.

O proponowanych przez Komisję Europejską nowych zasadach przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy mówił z kolei dr Paweł Litwiński z Instytutu Allerhanda. Podkreślał, że nowe europejskie regulacje dotyczące ochrony danych osobowych uporządkują obecnie obowiązujące przepisy o przekazywaniu danych osobowych za granicę. Dr Litwiński omówił także praktyczne problemy związane z przekazywaniem danych osobowych do USA na podstawie porozumienia Safe Harbor. Jak mówił, z jednej strony Parlament Europejski wezwał do zaprzestania wykonywania tego porozumienia, z drugiej - wyrok Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie Maxa Schremsa (studenta z Austrii, który po ujawnieniu afery PRISM uznał, że przepisy USA nie chronią odpowiednio danych osobowych, zatem transfer danych do tego kraju nie powinien być dopuszczalny), może postawić pod znakiem zapytania dotychczasową praktykę stosowania Safe Harbor.

W konferencji wzięło udział ponad 250 osób, m.in. pracownicy naukowi, studenci, przedstawiciele urzędów, środowisk gospodarczych, kancelarii prawnych, organizacji pozarządowych oraz osoby z różnych podmiotów, pełniące w nich funkcje ABI.

Głównym organizatorem wydarzenia było Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją działające na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, utworzone przez obecną GIODO, Edytę Bielak – Jomaa. Nowa kierownik Centrum, prof. nadz. dr hab. Teresa Wyka, zapowiedziała już kolejne interesujące debaty i konferencje, m.in. poświęcone wzajemnym relacjom między ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Prawem telekomunikacyjnym.

 W trakcie wydarzenia odbyła się konferencja prasowa GIODO.

Załączone pliki

[Plik nie istnieje]
Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: WPiA
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2015-05-13 09:20:27
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2015-05-13 09:21:04

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności