Spotkanie w Konfederacji Lewiatan, 6.05.2015 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Joanna Pytlik 2015-05-08 12:05:03
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2017-10-24 13:18:52

Problemy przedsiębiorców związane z ochroną danych osobowych oraz współpraca między GIODO a Lewiatanem to tematy spotkania kierownictwa obu instytucji.

 

Spotkanie, w którym uczestniczyli dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), Henryka Bochniarz, Prezydent Lewiatana oraz minister Andrzej Lewiński, zastępca GIODO, odbyło się 6 maja 2015 r. w Warszawie.

Omówiono na nim m.in. aktualny stan prac nad Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady oraz nowe - najważniejsze z punktu widzenia podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - rozwiązania z zakresu ochrony danych osobowych.

Tematem rozmów były też problemy, jakie przy przetwarzaniu danych osobowych napotykają korporacje prowadzące swoją działalność nie tylko w Polsce, ale i w tzw. państwach trzecich. GIODO za szczególnie niebezpieczne dla ochrony danych osobowych uważa podejmowane przez międzynarodowe korporacje inicjatywy na rzecz profilowania osób bez ich zgody, wiedzy i bez dopełnienia obowiązku informacyjnego. Jak wskazał, stanowi to naruszenie art. 51 Konstytucji RP.

Podczas spotkania poruszono też kwestie związane z niektórymi zapisami w uzgadnianym Projekcie Transatlantyckiego Porozumienia Handlowego pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. W opinii dr Edyty Bielak-Jomaa, całość albo niektóre części porozumienia, jak np. ochrona danych osobowych (która jest uzgadniana odrębnym trybem), powinny mieć charakter mieszany i być ratyfikowane przez Parlamenty Państw Członkowskich.

Pani Prezydent Henryka Bochniarz, nawiązując do swojej długoletniej pracy w korporacji Boeing jako prezes na Europę Środkową i Wschodnią, zwróciła uwagę na niezwykle istotną rolę edukacji przedsiębiorców w zakresie ochrony danych osobowych. Zwróciła się do GIODO o wsparcie Konfederacji w szkoleniu zrzeszonych w niej firm a Dr Edyta Bielak-Jomaa przyjęła tę inicjatywę z zadowoleniem i potwierdziła aktywną współpracę na rzecz edukacji podmiotów gospodarczych.

Jednocześnie przedstawiciele GIODO zaproszeni zostali do udziału w Plenarnej Sesji Informacyjnej na temat Cyberbezpieczeństwa, która jest organizowana w związku z zaplanowaną na 14 i 15 maja 2015 r. Regionalną Misją Handlową, której przewodniczą Zastępca Sekretarza Handlu USA, Bruce Andrews oraz Asystent Sekretarza ds. Przemysłu i Analiz, Marcus Jadotte.

Sesja na temat cyberbezpieczeństwa, organizowana we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, będzie okazją do wysłuchania prezentacji przedstawicieli administracji oraz władz wojskowych USA na temat publiczno-prywatnej współpracy w tworzeniu regulacji prawnych dotyczących cyberbezpieczeństwa.

 

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności