GIODO na Kongresie Business Intelligence, 7.05.2015 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Joanna Pytlik 2015-05-07 13:05:14
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2015-05-29 08:15:38

 

Powszechna cyfryzacja oraz globalizacja życia przyniosły nowe wyzwania w ochronie danych osobowych – powiedziała dr Edyta Bielak – Jomaa, GIODO, otwierając drugi dzień obrad IX Kongresu Business Intelligence.

 

Coraz więcej firm w celu zwiększania przewagi konkurencyjnej korzysta z narzędzi analityki biznesowej (business intelligence) umożliwiających zestawianie i analizowanie danych oraz wyciąganie wniosków.

Omówieniu najciekawszych i najbardziej aktualnych rozwiązań, narzędzi i metod zarządzania systemem Business Intelligence, a także budowie kultury analitycznej przedsiębiorstwa poświęcony był odbywający się 6 i 7 maja 2015 r. w Warszawie IX Kongres Business Intelligence.

Uroczystego otwarcia drugiego dnia obrad Kongresu dokonała dr Edyta Bielak - Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO). W swoim wystąpieniu wskazała, jak duże zmiany w naszych zachowaniach spowodowały rozwój nowych technologii i globalizacja. My sami udostępniamy coraz więcej, często bardzo szczegółowych informacji na swój temat, a firmy na tym korzystają i na potrzeby swojej działalności, gromadzą i wykorzystują nasze dane osobowe w coraz większym zakresie.

W związku z rozwojem technologii istnieje niebezpieczeństwo bardzo bezwzględnego wkraczania w sferę prywatną każdego z nas mówiła dr Edyta Bielak - Jomaa. W jej opinii, konieczne jest znalezienie skutecznych sposobów przeciwdziałania zarówno już istniejącym, jak i potencjalnym zagrożeniom z tym związanym. – To zaś prowadzi do wniosku, że trzeba podjąć wszelkie działania mające na celu opracowanie nowych ram prawnych dla właściwego przetwarzania danych osobowych i stworzenia gwarancji dla ochrony prywatności – dodała.

O zmianach, jakie od 1 stycznia 2015 r. obowiązują w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem nowej roli i pozycji administratora bezpieczeństwa informacji (ABI), mówił z kolei minister Andrzej Lewiński, zastępca GIODO. Zaznaczył, że ABI ma odpowiadać za całokształt prawidłowego przetwarzania danych, a więc zarówno za ich ochronę, jak i szkolenia oraz doradzanie innym pracownikom administratora danych, którzy do danych osobowych mają dostęp. – ABI ma nadzorować cały proces przetwarzania danych. Powinien być więc takim „wewnętrznym inspektorem ochrony danych” – powiedział Andrzej Lewiński, dodając, że każdy administrator danych, który jest odpowiedzialny za zgodne z prawem przetwarzanie danych, powinien rozważyć, czy chce mieć takiego „sojusznika”.

Organizatorem wydarzenia był „Puls Biznesu”, a patronem honorowym – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności