Projekt ARCADES rozpoczęty

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-11-14 15:13:49
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-12-08 15:29:36

Notatka prasowa

Bruksela-Warszawa, 7 listopada 2014

W dniu 7 listopada 2014 w Brukseli, w siedzibie jednego z partnerów projektu ARCADES (Wprowadzenie kwestii związanych z ochroną danych oraz prywatnością do szkół w Unii Europejskiej) - Vrije Universiteit Brussel (VUB), odbyło się spotkanie inaugurujące projekt. To raczej techniczne zebranie konsorcjum projektu pozwoliło partnerom, wraz z oficerem projektu, na omówienie spraw organizacyjnych związanych z inicjatywą.

Propozycja projektu ARCADES została złożona do Komisji Europekjskiej w marcu 2014 r. w ramach programu Prawa Podstawowe i Obywatelstwo, zarządzanego przez Dyrekcję Generalną ds. Sprawiedliwości. Została pomyślnie oceniona w lipcu 2014 r. i otrzymała dotację na działania dla czterech partnerów - Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Polska) (koordynator), Rzecznika Ochrony Danych Republiki Słowenii, Krajowego Urzędu Ochrony Danych i Wolności Informacji (Węgry) oraz Vrije Universiteit Brussel (Belgia).

Pilna potrzeba edukacji w zakresie prywatności i ochrony danych

Koncepcja projektu opiera się na ogólnopolskim programie dla szkół pt. „Twoje dane – Twoja sprawa" 2009. Stosunkowo duże zainteresowanie wyrażone przez nauczycieli w Polsce dotyczące tego programu zainspirował Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do przeniesienia go na poziom europejski.

„Szkoła powinna uczyć dzieci ochrony danych osobowych. Tematy związane z ochroną danych osobowych można wplatać w programy nauczania różnych przedmiotów szkolnych. Ochrona danych osobowych i prywatności może być częścią zajęć nie tylko z wiedzy o społeczeństwie” – mówił dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), koordynator projektu – „Przecież na przykład podczas lekcji biologii można uczyć się nie tylko genetyki, ale także tego, że genom zawiera bardzo wiele informacji o nas”.

Prof. Dr. Paul De Hert (VUB) wyjaśnił, że „działania na rzecz uświadamiania i edukowania w osiąganiu wysokiego poziomu ochrony prywatności i danych osobowych jest bezprecedensowe. Dzieci mają trudności w zrozumieniu informacji dotyczących przetwarzania ich danych osobowych i są mniej świadome konsekwencji swoich decyzji. Co gorsza, wielu rodziców i nauczycieli posiada ograniczoną wiedzę w tym zakresie i nie może przekazać odpowiednich wskazówek. Tak więc ten projekt jest bardzo ważną inicjatywą w Unii Europejskiejosobiście mam duże nadzieje na jego powodzenie.”

Prof. Dr. Gloria González Fuster, pracownik naukowy w Grupie Badawczej VUB ds. Prawa, Nauki, Technologii i Społeczeństwa (LSTS) wyjaśnia: „Zgodnie z projektem Ogólnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych zaproponowanego przez Komisję Europejską, wszystkie europejskie organy nadzoru powinny w przyszłości poświęcić szczególną uwagę podniesieniu świadomości na temat kwestii ochrony danych osobowych wśród dzieci .”

 

Projekt ARCADES jest skierowany do nauczycieli

Celem projektu jest wprowadzenie w szkołach w Unii Europejskiej treści związanych z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności w celu kształtowania świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (6-19 lat). Pośród róznych działań, w ciągu 18 miesięcy trwania projektu, konsorcjum przewiduje:

  • opracowanie skutecznych metod edukowania dzieci i młodzieży w tym zakresie, i
  • stworzenie publikacji, która zaprezentuje wyniki projektu (tj. pomoce dydaktyczne zawierające zasady ochrony danych, scenariusze lekcji oraz inne materiały ważne w nauczaniu w tym zakresie).

 

Partnerzy projektu wykorzystają w tym działaniu swoją wiedzę i doświadczenie oraz wypracowane wcześniej materiały edukacyjne dla szkół.

Aby dotrzeć z wiedzą o ochronie danych osobowych do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, projekt skierowany jest do nauczycieli edukujących na poziomie podstawowym i średnim. W październiku 2015 r. w Polsce, w Słowenii i na Węgrzech zostaną zorganizowane dwudniowe seminaria dla nauczycieli. Będą prowadzone przez specjalistów z organów ochrony danych. Partnerzy, którzy zdecydowali się przystąpić do projektu, na podstawie istniejących już materiałów wypracują pomoce dydaktyczne dotyczące ochrony danych i prywatności, które będą wykorzystane podczas dwudniowych seminariów dla nauczycieli. Opracowane przez nauczycieli scenariusze lekcji (w związku z planowanym w ramach projektu konkursem na najlepszy scenariusz lekcji) zostaną uwzględnione w planowanej publikacji, która zostanie rozpowszechniona wśród organów ochrony danych w Unii Europejskiej.

 Główne wydarzenia organizowane w ramach projektu to:

  • dwudniowe seminarium dla nauczycieli, podczas którego uczestnicy będą zachęceni aby wziąć udział w konkursie na najlepszy scenariusz, i
  • konferencja podsumowująca, zaplanowana w styczniu 2016 w Brukseli, podczas której zostaną zaprezentowane zwycięskie scenariusze lekcji

 Według Prof. Dr. Attila Péterfalvi, Rzecznika Ochrony Danych Osobowych z Węgier (NAIH) „najbardziej skuteczny i odpowiedni sposób na znalezienie najlepszych rozwiązań dydaktycznych na temat ochrony danych, to zorganizowanie konkursu dla nauczycieli i jego/jej uczniów. W ten sposób materiał dydaktyczny może stać się bardziej interesujący i bardziej zrozumiały przez jego odbiorców, a tym samym wykorzystywany podczas lekcji. Jednocześnie, dzięki konkursowi, organy ochrony danych osobowych mogą również otrzymać użyteczny wkład dotyczący ważnych kwestii prywatności, z jakimi mają doczynienia dzieci w dzisiejszych czasach." Pan Péterfalvi dodał  - „Pomysły nauczycieli i dzieci w wieku szkolnym będą napewno najlepszym sposobem aby stworzyć modelowe lekcje, ponieważ w ten sposób edukacja nt. ochrony danych będzie dostosowana przez tych, którzy są naprawdę narażeni  na ryzyko utraty prywatności.”

 Jest niezwykle ważne, aby pozyskać zainteresowanie nauczycieli. Poza rodzicami, są oni głównymi punktami kontaktowymi z uczniami i wielokrotnie mogą być pierwszą osobą, do której zwracają się uczniowie, gdy mają kłopoty. Dlatego chcemy kontaktować się z nauczycielami i uzyskać ich opinie. Wierzymy, że zoorganizowanie seminarium dla nich jest najlepszym sposobem, aby do nich dotrzeć, gdyż seminarium stwarza możliwości uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania, a także przekazuje wiedzę i dośwaidczenia" powiedziała Maja Lubarda, radca prawny w Urzedzie Rzecznika Ochrony Danych Republiki Słowenii.

 

 Oczekiwane rezultaty projektu

  • Wzrost poziomu świadomości w zakresie ochrony danych osobowych i prawa do prywatności wśród nauczycieli i uczniów, w celu kształtowania świadomych i  odpowiedzialnych postaw;
  • Wzrost poziomu wiedzy w odniesieniu do kwestii ochrony danych i prywatności wśród nauczycieli i uczniów;
  • Publikacja zawierająca rezultaty projektu (pomoce dydaktyczne dla nauczycieli wraz z wybranymi scenariuszami lekcji);
  • „Modelowy scenariusz” - nagrodzony w konkursie dla szkół scenariusz, stanowiący przykład lekcji poświęconej kwestiom ochrony danych i prywatności. Zwycięski zespół, tj. autor scenariusza (nauczyciel) wraz z uczniami zostaną nagrodzeni  w poszczególnych krajach partnerskich projektu. „Modelowe scenariusze”, zostaną zaprezentowane podczas konferencji kończącej projekt, która odbędzie się w Brukseli w 2016 r. z okazji 10 Dnia Ochrony Danych Osobowych;
  • Wzmocnienie współpracy nie tylko pomiędzy instytucjami, które przystąpiły do ​​projektu, ale także między europejskimi organami ochrony danych, które mogą wykorzystać treść publikacji w ich krajach.

 

Osoba do kontaktu:

Anna Dudkowska (GIODO)

a_dudkowska@giodo.gov.pl

tel. +48 22 860 73 95

 

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności