Czy dzieci wiedzą jak ważna jest ochrona prywatności?

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2015-01-30
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2015-01-30 15:01:23
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2015-01-30 15:10:07

Biuro GIODO w ramach obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych, zwraca uwagę najmłodszych członków społeczeństwa na kwestię bezpieczeństwa i ochrony prywatności w Internecie.

Już po raz kolejny z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych, przy współpracy z Urzędem m.st. Warszawa zostały zorganizowane zajęcia dla dzieci „Moje dane, mój skarb” w ramach akcji „Zima w mieście”.

Podczas dwugodzinnych warsztatów przeprowadzonych przez przedstawicieli Biura GIODO w dniu 29 stycznia 2015 roku, dzieci z warszawskich szkół podstawowych (również klas integracyjnych) dowiedziały się, jak ważna jest ochrona danych osobowych i poszanowanie prawa do prywatności.

Celem zajęć z uczniami  (kl. 4-6) było uświadomienie, jak cenna jest nasza prywatność i jaka jest wartość naszych danych osobowych we współczesnym świecie.  Zajęcia były również okazją do refleksji na temat tego, jak bezpiecznie korzystać z osiągnięć nowoczesnych technologii i świadomie unikać zagrożeń w Internecie. Korzystanie z Internetu umożliwia wymianę informacji, opinii, zdjęć, filmów, a więc aktywne uczestnictwo w różnych grupach i wirtualnych społecznościach, co nieuchronnie wiąże się z udostępnianiem informacji na własny temat.

Otwierając się na drugiego człowieka dzieci obdarzają innych naturalną ufnością i często bezrefleksyjnie udostępniają informacje o sobie i swoich bliskich. Informacje mogą mieć charakter mniej czy bardziej szczegółowy, ale w sensie prawnym – mogą zostać uznane za dane osobowe, które należą do dóbr prawnie chronionych. Ta prawidłowość ludzkiego zachowania  – gotowość do opowiadania o sobie,  o swoim  życiu pozwala dostrzec zależność między coraz większą popularnością Internetu wśród najmłodszych, a ilością ujawnianych danych osobowych podlegających ochronie. Ponadto liczne badania pokazują, że często dzieci i młodzież są świadome zagrożeń związanych z korzystaniem z dobrodziejstw nowych technologii , ale w praktyce zasad bezpiecznego poruszania się po Internecie nie stosują.

Dlatego też tematyka ochrony prywatności i danych osobowych staje się niezwykle istotna  i potrzebna w edukacji szkolnej, a inicjatywy związane z tą dziedziną wiedzy organizowane przez Biuro GIODO w ramach działalności informacyjno-edukacyjnej skierowane do uczniów i nauczycieli – są podejmowane powszechnie w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w ramach lekcji wychowawczych i przedmiotowych oraz wydarzeń okolicznościowych  (www.giodo.gov.pl/giododzieciom).

Dzięki podejmowanym  działaniom edukacyjnym w tym zakresie, uczniowie stają się bardziej świadomi swoich praw i obowiązków, a idea ochrony danych osobowych staje się coraz bardziej powszechna wśród uczniów i nauczycieli. Każdy ma prawo do prywatności i świadomej ochrony danych osobowych, a dzięki aktywności i zaangażowaniu licznych urzędów, dyrektorów szkół, nauczycieli, konsultantów i doradców metodycznych oraz środowiska lokalnego, ochrona tych praw ma szansę stać się dla najmłodszych uczestników społeczeństwa nawykiem, podobnie jak codzienne odrabianie lekcji.

Ostatnie aktualności