UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ (UODO)
POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Raport Agencji Praw Podstawowych „Dostęp do środków odwoławczych w zakresie ochrony danych w państwach członkowskich UE”

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2014-03-04
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-03-10 15:13:58
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-03-10 15:24:43

W raporcie Agencji Praw Podstawowych „Dostęp do środków odwoławczych w zakresie ochrony danych w państwach członkowskich UE” przedstawiono wyniki projektu badawczego dotyczącego głównych wyzwań i przeszkód, jakie napotykają osoby podczas szukania ochrony po naruszeniu ochrony danych. Raport ten jest uzupełnieniem poprzedniego badania Agencji Praw Podstawowych (APP) dotyczącego roli krajowych organów ochrony danych w obszarze praw podstawowych oraz Opinii APP na temat propozycji pakietu reformy ochrony danych UE.

W raporcie wskazano czynniki utrudniające skuteczność mechanizmów odwoławczych, takie jak brak wiedzy na temat ochrony danych zarówno wśród osób indywidualnych, jak i prawników czy sędziów. Wskazano również, że przy braku wyspecjalizowanych organizacji pozarządowych, ciężar skutecznego zapewniania ochrony danych spada na organy ochrony danych.

Przedstawiając Unii Europejskiej i jej państwom członkowskim sugestie, w jaki sposób należy wzmocnić rolę organów ochrony danych i prawników, jak i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, raport przyczynia się do tego, że środki prawne w obszarze ochrony danych osobowych stają się bardziej dostępne w całej UE.

Tytuł raportu w oryginale brzmi: „Access to data protection remedies in EU Member States”. W chwili obecnej dokument ten dostępny jest tylko w angielskiej wersji językowej na stronie internetowej Agencji Praw Podstawowych UE:

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-access-data-protection-remedies_en.pdf

Ostatnie aktualności