UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ (UODO)
POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Podręcznik „Ochrona danych osobowych w praktyce”

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2014-02-18
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-02-18 15:42:27
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-02-18 15:43:45

Ukazała się wspólna publikacja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Ta unikatowa na polskim rynku wydawniczym pozycja została wydana przez Polski Komitet Normalizacyjny. Przy jej opracowaniu współpracowali ze sobą autorzy z Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Efektem ich prac jest kompendium wiedzy o zarządzaniu bezpieczeństwem informacji z uwzględnieniem zarówno przepisów prawa, jak i dokumentów normalizacyjnych.

Informacje o wynikających z przepisów prawa obowiązkach dotyczących ochrony danych osobowych zestawiono z informacjami praktycznymi zawartymi m.in. w normach, czyli dokumentach opisujących aktualny poziom wiedzy w danej dziedzinie, możliwych do dobrowolnego zastosowania. W zbiorze norm nie ma wprawdzie takich, które wprost odnoszą się do ochrony danych osobowych, jednak autorzy publikacji wskazują te z nich, które mogą być w takich przypadkach wykorzystane.

Przewodnik jest adresowany zarówno do przedsiębiorców, jak i podmiotów z sektora administracji publicznej. Dostępne są trzy formy tego opracowania: książkowa, na płycie CD oraz w formie pliku. Zakupu publikacji można dokonać w punkcie dystrybucji PKN przy ul. Świętokrzyskiej 14 w Warszawie lub za pośrednictwem sklepu internetowego PKN http://sklep.pkn.pl/inne/innne-publikacje/ochrona-danych-osobowych-w-praktyce.html?options=cart.

Ostatnie aktualności