DOLiS -72-12/13
Wystąpienie GIODO z dnia 27 maja 2013 r. do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie konieczności respektowania w treści uchwał organów jednostek samorządów terytorialnego, określających m.in. wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przepisów o ochronie danych osobowych wraz z odpowiedzią.

Ostatnie aktualności