Seminarium z cyklu Akademia Prawa Komputerowego. Warszawa, 19.09.2013 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2013-09-24 15:02:32
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Problematyka prawna zwalczania bezprawnych treści w Internecie była przedmiotem obrad podczas LXII seminarium z cyklu Akademia Prawa Komputerowego pt. „Bezprawne treści w Internecie – analiza orzecznictwa polskich organów i sądów oraz TSUE”, którego organizatorem było Centrum Promocji Informatyki. Przedstawiono tu szereg istotnych orzeczeń wydanych zarówno przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak i sądy krajowe, w tym sądy w Polsce, dotyczących ochrony własności intelektualnej oraz dóbr osobistych. W orzeczeniach tych widoczne są wysiłki sądów w kwestii ustalenia zakresu obowiązków dostawców treści i pośredników internetowych w zwalczaniu naruszeń praw użytkowników i osób trzecich w Internecie.

W bloku poświęconym prawnym aspektom przygotowywania postępowań sądowych, w szczególności pozyskiwania danych osobowych sprawców naruszeń, a także obowiązków dostawców treści i pośredników internetowych w zakresie przekazywania sądom materiałów na potrzeby tych postępowań i realizacji wydanych już orzeczeń, Monika Krasińska, Dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura GIODO, wygłosiła referat pt. „Udostępnianie danych osobowych na potrzeby postępowań cywilnych”.

Podczas tego wystąpienia przedstawiciel Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zarysował tryb i warunki udostępniania danych osobowych dla potrzeb wszczęcia postępowania przed sądami powszechnymi, akcentując w szczególności kwestie związane z zakresem ujawnianych danych i odpowiedzialnością administratorów, natomiast na przykładzie wybranych rozstrzygnięć sądów administracyjnych, przybliżył zagadnienia związane z udostępnianiem danych osobowych w świetle ochrony tajemnic prawnie chronionych.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności