UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ (UODO)
POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

IV dni otwarte GIODO w Trójmieście, 23-25.06.2014 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Paweł Makowski 2014-06-02
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-06-02 12:33:32
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-10-23 11:02:41

GIODO serdecznie zaprasza na kolejne IV Dni Otwarte GIODO. 

Tym razem Dni Otwarte GIODO odbędą się w Trójmieście, w dniach 23-25 czerwca 2014 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) we współpracy m.in. z Uniwersytetem Gdańskim, Prezydentem Miasta Gdyni, Prezydentem Miasta Gdańska oraz Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza i Pracodawcami Pomorza przygotował szereg wydarzeń, w tym konferencję naukową poświęconą ochronie prywatności w świecie nowych technologii komunikacyjnych, a także cykl spotkań seminaryjno-szkoleniowych dla administracji publicznej i przedsiębiorców.

Pomysł organizacji Dni Otwartych GIODO, które odbywałyby się w różnych miejscach w Polsce, to odpowiedź na potrzeby edukacyjno-informacyjne zgłaszane przez wiele podmiotów zajmujących się ochroną danych osobowych. Jednocześnie stanowi on nawiązanie do cieszącego się zawsze dużym zainteresowaniem Dnia Otwartego w Biurze GIODO, który co roku jest organizowany w Warszawie w związku z obchodami Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Na IV Dni Otwarte GIODO w Trójmieście złożą się:

23 czerwca 2014 r. 

  • Konferencja szkoleniowa dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni oraz jednostek podległych i współpracujących z urzędem dotycząca aktualnych problemów stosowania ochrony danych osobowych przez organy samorządu terytorialnego. Podczas konferencji pracownicy Biura GIODO udzielać będą konsultacji prawnych.
  • Konferencja naukowa pt. „Ochrona prywatności w świecie nowych technologii komunikacyjnych” organizowana przez Biuro GIODO wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Poświęcona będzie takim zagadnieniom, jak prywatność w świecie Internetu przedmiotów, ochrona danych osobowych w inteligentnych sieciach energetycznych czy też informatyzacja ochrony zdrowia. Ponadto w czasie konferencji czynne będą stoiska informacyjne, przy których eksperci z Biura GIODO udzielać będą bezpłatnych porad i informacji z zakresu ochrony danych osobowych. WSTĘP WOLNY.

24 czerwca 2014 r.

  • Konferencja szkoleniowa dla pracowników Urzędu Miejskiego w  Gdańsku, jednostek organizacyjnych miasta oraz przedstawicieli Gdańskiego Obszaru Metropolitarnego. Konferencja będzie dotyczyła tematów związanych z aktualnymi problemami stosowania ochrony danych osobowych przez organy samorządu terytorialnego. Podczas konferencji pracownicy Biura GIODO udzielać będą konsultacji prawnych.
  • Wystąpienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pt. „Wykorzystanie danych z systemów eMaritime do potrzeb bezpieczeństwa morskiego, a ochrona prywatności osób” podczas VI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa” zorganizowanej jako projekt towarzyszący XIII Bałtyckim Targom Militarnym BALT MILITARY EXPO.
  • Konferencja szkoleniowa z udziałem członków Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza i Pracodawcami Pomorza w Gdańskim Parku Naukowo-Technicznym poświęcona aktualnym problemom z zakresu ochrony danych osobowych, w tym propozycjom nowych rozwiązań w projekcie ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej oraz nowym rozwiązaniom projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  o ochronie danych.

25 czerwca 2014 r.

  • Konferencja podsumowująca projekt pt. „Zwiększanie świadomości w zakresie ochrony danych wśród pracowników zatrudnionych w krajach Unii Europejskiej” realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci. Projekt realizowany jest przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych we współpracy z organami ochrony danych osobowych z Chorwacji, Czech i Bułgarii.
    WSTĘP WOLNY. Jednakże ze względu na ograniczoną liczbę miejsc uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres desiwm@giodo.gov.pl
  • Konferencja szkoleniowa dla sędziów Sądu Okręgowego w Gdańsku z zakresu ochrony danych osobowych w działalności sądów powszechnych.

Patroni medialni IV Dni Otwartych GIODO:

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Paweł Makowski -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-06-02 12:35:31
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Paweł Makowski -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-06-02 12:35:31
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 08:58:25
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Paweł Makowski -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-06-11 11:54:24
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47
[Plik nie istnieje]
Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Paweł Makowski -0001-11-30
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2014-06-11 12:13:25
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47
Podmiot udostępniający: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Wytworzył informację: Paweł Makowski 2014-06-20
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2014-06-20 14:10:03
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2014-07-15 09:02:47
[Plik nie istnieje]
Metadane
Podmiot udostępniający: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Wytworzył informację: Paweł Makowski 2014-06-20
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2014-06-20 14:20:15
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2014-07-15 09:02:47

Ostatnie aktualności