II Dzień Otwarty GIODO, 23.11.2012 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2012-11-23 15:24:49
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Ponad 500 osób wzięło udział w II Dniu Otwartym GIODO, który odbył się 23 listopada 2012 r. w Krakowie.

Zorganizowano go z myślą o tych mieszkańcach Małopolski, którzy swoją wiedzę lub zainteresowania problematyką ochrony danych osobowych, chcą rozwijać poprzez udział w specjalistycznych konferencjach, szkoleniach i dyskusjach, odbywających się blisko ich miejsca zamieszkania.

Konferencja

Głównym punktem II Dnia Otwartego GIODO była konferencja naukowa poświęcona prawnym i informatycznym aspektom ochrony prywatności w świecie nowych technologii komunikacyjnych. Jej uczestnicy mogli wysłuchać referatów zarówno naukowców, jak i prawników – praktyków oraz ekspertów zajmujących się bezpieczeństwem informatycznym. Odbywała się ona w udostępnionej przez Uniwersytet Jagielloński, będący jednym ze współorganizatorów tego wydarzenia, Sali Audytoryjnej Wydziału Prawa i Administracji w Pałacu Larischa. Patronat merytoryczny nad nią sprawował zaś Instytut Allerhanda - drugi ze współorganizatorów II Dnia Otwartego GIODO w Krakowie.

Konferencję otworzył referat wygłoszony przez dra Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, poświęcony zagadnieniu oceny skutków przedsięwzięcia dla ochrony prywatności (Privacy Impact Assessment) –kluczowemu problemowi z punktu widzenia planowania przedsięwzięć, w ramach których może dochodzić do ingerencji w sferę prywatności innych osób.

Część referatów, m.in. dra Krzysztofa Wygody i dra Michała Bernaczyka z Katedry Prawa Konstytucyjnego, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego dotyczyła przetwarzania danych osobowych w sektorze szeroko rozumianej administracji publicznej. Zbliżoną tematykę miało wystąpienie dra Jana Byrskiego reprezentującego Zakład Prawa Cywilnego i Gospodarczego, Katedrę Prawa, Wydział Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, które poświęcone było wybranym zagadnieniom prawnym przetwarzania danych z jawnych, publicznie dostępnych rejestrów, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych.

Osobną grupę stanowiły referaty odnoszące się do kwestii bezpieczeństwa danych osobowych w kontekście rozwoju technologicznego. Praktycznego pokazu „wykradania” informacji przez Internet dokonał Piotr Konieczny z portalu niebezpiecznik.pl. Z kolei Maciej Kawecki, doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprezentował standard ochrony danych osobowych przy zastosowaniu technologii P3P. O tym, jak uniknąć spektakularnej wpadki, mówił Paweł Krawczyk, specjalista w zakresie bezpieczeństwa informacji w systemach komputerowych.

Wystąpienie adwokata Xawerego Konarskiego poświęcone było ochronie prawnej danych osobowych i prywatności w kontekście marketingu behawioralnego, zaś dr Paweł Litwiński z Instytutu Allerhanda omówił kwestię dostępu do danych osobowych sprawców naruszeń prawa w Internecie. Natomiast adw. Ewa Samek swoje wystąpienie poświęciła kontroli i wykorzystywaniu w postępowaniu karnym przekazów telekomunikacyjnych między oskarżonym a obrońcą w aspekcie ochrony prywatności oraz prawa do obrony.

Będą kolejne Dni Otwarte

Konferencja, którą poprzedziło spotkanie z mediami, cieszyła się dużym zainteresowaniem szerokiego kręgu odbiorców, zwłaszcza osób, które na co dzień zajmują się prawnymi i informatycznymi aspektami bezpieczeństwa informacji, tj. informatyków, prawników, administratorów bezpieczeństwa informacji, pracowników administracji publicznej, przedsiębiorców.

Potwierdzali oni, że istnieje potrzeba organizacji tego typu wydarzeń, co utwierdziło GIODO w przekonaniu, że idea Dni Otwartych GIODO, odbywających się w różnych regionach Polski, powinna być kontynuowana.

Sprawdzona formuła

Przy organizacji kolejnych Dni Otwartych GIODO zachowane zapewne zostaną ich charakter i formuła, sprawdzone podczas trwania dwóch pierwszych tego typu wydarzeń, które odbyły się w Dąbrowie Górniczej (22.11.2012 r.) i Krakowie (23.11.2012 r.). Istnieje bowiem zapotrzebowanie zarówno na specjalistyczne konferencje i szkolenia, jak na indywidualne bezpłatne konsultacje prawne, jakich pracownicy Biura GIODO udzielali wszystkim zainteresowanym w czasie I i II Dnia Otwartego GIODO.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności