Nowy projekt partnerski w ramach LdV

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2012-10-31 13:23:56
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2014-06-27 11:24:21

Biuro GIODO rozpoczyna realizację kolejnego projektu partnerskiego finansowanego z środków Unii Europejskiej w ramach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu "Uczenia się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme) pt. "Zwiększanie świadomości w zakresie ochrony danych wśród pracowników zatrudnionych w krajach Unii Europejskiej" (Raising awareness of the data protection issues among the employees working in the EU"). Projekt realizowany będzie w latach 2012-2014 we współpracy z Chorwacką Agencją Ochrony Danych Osobowych, Czeskim Urzędem Ochrony Danych oraz Bułgarską Komisją Ochrony Danych Osobowych.

Zasadniczym celem projektu jest przygotowanie materiałów edukacyjnych skierowanych do osób fizycznych podejmujących zatrudnienie lub pracujących w jednym z krajów uczestniczących w projekcie. Doświadczenia płynące ze wszystkich krajów partnerskich wskazały na brak kompleksowych informacji na temat zagadnieA„ związanych z ochroną danych osobowych stosowanych w różnych obszarach życia. Brak usystematyzowanej wiedzy w tym obszarze został wskazany zarówno przez jednostki reprezentujące różne sektory działalności gospodarczej i publicznej, jak i pracowników (osoby fizyczne). W związku z tym konieczne jest podejmowanie wszelkich działaA„ zmierzających do upowszechniania wiedzy na temat ochrony danych osobowych i prywatności adresowanej do różnych grup odbiorców.

Szczególnie inspirującym przy przygotowaniu tego projektu był pozytywny odbiór publikacji "Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony danych. Przewodnik dla przedsiębiorców" przygotowanej w ramach projektu partnerskiego LdV i opublikowanej w 2011 r. Pozytywne opinie pochodzące od różnych grup odbiorców, głównie przedsiębiorców i przedstawicieli sektora biznesu i edukacji, przekonały nas do konieczności opracowania kolejnego przewodnika, tym razem skierowanego do pracowników podejmujących zatrudnienie w jednym z krajów uczestniczących w projekcie.

Publikacja przygotowana w ramach projektu skoncentrowana będzie na dostarczeniu porad i wskazówek na temat wybranych zagadnieA„ z zakresu ochrony danych osobowych i prywatności osobom fizycznym pracującym lub chcącym znaleAoć zatrudnienie w jednym z krajów uczestniczących w projekcie. Dzięki informacjom zawartym w przewodniku pracownicy uzyskają wiedzę na temat swoich praw i obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych potrzebną do pracy i w codziennym życiu (np. w obszarze ubezpieczeA„ społecznych, zatrudnienia, działaA„ marketingowych itp.) przed rozpoczęciem pracy w innym kraju.

W rezultacie projekt ukierunkowany będzie na upowszechnianie wiedzy w zakresie ochrony danych osobowych w sposób umożliwiający efektywną i samodzielną naukę przez bezpośrednich adresatów przepisów prawa w tym obszarze w krajach partnerskich. Realizacja projektu przyczyni się także do wzmocnienia współpracy między europejskimi organami ochrony danych osobowych biorącymi udział w projekcie.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności