Wykaz planowanych wydarzeń z udziałem GIODO oraz innych przedstawicieli Biura

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2012-08-29 12:33:11
Ostatnio modyfikował: Dorota Malinowska 2018-02-21 13:40:19
 1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa 4. Forum Prawa Mediów Elektronicznych. Organizator: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław, 10-11 kwietnia 2018 r.
 2. O ochronie danych osobowych w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, podczas Sympozjum Naukowego pt. "Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych: od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych". Organizatorzy: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie wspólnie z Polską Radą Ekumeniczną. Warszawa, 15 marca 2018 r.
 3. O bezpieczeństwie danych osobowych w świetle RODO  - to temat wystąpienia przedstawiciela GIODO podczas 3. edycji Economic Security Forum ECONSEC 2018, pt. "Bezpieczeństwo narodowe i gospodarcze wobec cyber zagrożeń". Organizator: Europejskie Centrum Biznesu. Warszawa, 15 marca 2018 r.
 4. Ochrona danych osobowych w obszarach infrastruktury krytycznej Państwa w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - to temat przewodni wystąpienia przedstawiciela GIODO podczas 13. edycji Ogólnopolskiego Kongresu PETROBIZNES Paliwa, Chemia, GAZ, który odbedzie się 14 marca 2018 r. w Warszawie. Organizator: Europejskie Centrum Biznesu. 
 5. Udział przedstawiciela GIODO w panelu dyskusyjnym: dokąd zmierzamy? Na drodze do efektywniejszego wdrożenia RODO - postulaty i spostrzeżenia branży medycznej podczas konferencji "Wdrożenie RODO w sektorze medycznym. Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?", która odbędzie się 14 marca 2018 r. na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
 6. Przetwarzanie danych osobowych w działalności podmiotów medycznych z uwzglednieniem zmian, jakie w tym zakresie wprowadzi RODO, będzie jednym z tematów Konferencji pt. "Bezpieczeństwo informacji w sektorze ochrony zdrowia. Wdrożenie RODO w sektorze ochrony zdrowia". Organizator: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Katowice, 6 marca 2018 r. 
 7. Konterencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych - KRPUT, organizowana na Politechnice Śląskiej. Gliwice, 5 marca 2018 r. 
 8. O roli instrumentów samoregulacyjnych z RODO w praktyce osób wykonywujących zawód medyczny i o prawie pacjenta do kontroli ich danych osobowych będzie mowa podczas Konferencji pt. "Tajemnica medyczna. praktyczne dylematy ochrony danych pacjentów. Organizatorzy: Naczelna Izba Lekarska, Okręgowa Izba lekarska w Warszawie, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położynych w Warszawie, Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych. Warszawa, 5 marca 2018 r. 
 9. Podejście do analizy ryzyka oraz oceny skutków dla ochrony danych będzie tematem wystąpienia przedstawiciela GIODO podczas Konferencji RIBA Forum. Organizator: Stowarzyszenie ds. bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych ISSA Polska. Warszawa, 28.02.-1.03.2018 r.
 10. Konferencja Naukowa pt. "Bezpieczeństwo danych osobowych w cyberprzestrzeni: szanse, wyzwania, zagrożenia", organizowana z okazji obchodów XII Dnia ochrony Danych Osobowych przez Akademię Marynarki Wojennej im. Obrońców Westerplatte w Gdyni. Gdynia 28 lutego 2018 r. 
 11. "Ochrona danych osobowych w obszarze infrastruktury krytycznej" to tytuł wystapienia przedstawiciela GIODO podczas Konferencji Naukowej pt. "Udział Policji oraz innych służb i instytucji w ochronie infrastruktury krytycznej Państwa w dobie niesymetrycznych zagrożeń. Diagnoza i perspektywy", organizowana przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie w związku z obchodami XII Dnia Ochrony Danych Osobowych. Szczytno, 27 lutego 2018 r.
 12. Wystąpienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych podczas posiedzenia Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w dniu 26 lutego 2018 r. w związku z obchodami XII Dnia Ochrony Danych Osobowych.
 13. Konferencja na temat wyzwań technologicznych dla motoryzacji w kontekście ochrony danych osobowych. Organizator: Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. Warszawa, 26 lutego 2018 r. 
 14. Dzień Otwarty organizowany przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach obchodów XII Dnia Ochrony Danych Osobowych. Konferencja Naukowa pt. "Aktualny stan przygotowania polskiego systemu prawnego do bezpośredniego stosowania RODO - postulaty de lege ferenda". Wrocław 21 lutego 2018 r.
 15. Z okazji 12. rocznicy obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych, Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas organizuje Konferencję pod patronatem GIODO pt. "Od ustawy ODO do RODO". Zamek Królewski w Warszawie, 15 lutego 2018 r.

Serwisy GIODO:

Ostatnie aktualności