PE debatował o reformie unijnych przepisów
Parlament Europejski wspólnie z przedstawicielami parlamentów narodowych debatował nad nowymi aktami prawnymi, które określą zasady ochrony danych w UE na najbliższe dziesięciolecia.
Parlament Europejski przegłosował przyjecie przepisów projektu rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Reforma ochrony danych była jednym z głównych tematów marcowej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego.
Reforma ochrony danych w UE zaakceptowana przez Komisję LIBE
Przyjęcie pakietu reformującego ramy ochrony danych osobowych w UE przez Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) PE.
Parlament Europejski przyjął nowy legislacyjny pakiet ochrony danych osobowych
W dniu 14 kwietnia 2016 r. Parlament Europejski przyjął pakiet legislacyjny dotyczący nowych unijnych ram prawnych ochrony danych osobowych.
Nowe unijne przepisy o ochronie danych osobowych już opublikowane!
W dniu 4 maja 2016 w Dzienniku Urzędowym UE L 119 zostały opublikowane oficjalne teksty ogólnego rozporządzenia i dyrektywy.

Ostatnie aktualności