Grupa Robocza Artykułu 29 ds. Ochrony Danych

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2012-03-23
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2012-03-23 09:50:35
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Oświadczenie grupy roboczej Art. 29 dotyczące aktualnych dyskusji nad pakietem legislacyjnym w sprawie reformy ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej wraz z  Załącznikiem nr 1 dot. propozycji zmian w odniesieniu do kompetencji i organu wiodącego oraz z  Załącznikiem nr 2 dot. wyłączeń dla celów czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze (wersja angielska)

Oświadczenie prasowe GR Art. 29 w sprawie proponowanych zmian unijnych ram prawnych w zakresie ochrony danych, 25 stycznia 2012 r. (tłumaczenie nieoficjalne)

→ Opinia 15/2011 w sprawie definicji zgody

→ Opinia 8/2010 w sprawie prawa właściwego

→ Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

→ Dokument w sprawie przyszłości prywatności (WP 168) (tłumaczenie nieoficjalne)

Ostatnie aktualności