Jak wykorzystywać zasoby informacyjne państwa, 30.01.2012 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2012-01-30
Wprowadził‚ informację: 2012-01-30 16:02:47
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Państwo gromadzi coraz więcej informacji o nas, a dostęp do takich danych uzyskuje coraz więcej podmiotów. Rodzi to zagrożenia dla naszej prywatności.

Państwo zbiera coraz więcej informacji o obywatelach, znacząco rośnie też liczba baz danych tworzonych przez podmioty z sektora publicznego. W 2011 r. uchwalono np. przepisy, na mocy których tworzone mają być system informacji w ochronie zdrowia czy rejestr pozwalający monitorować kariery absolwentów wyższych uczelni.

Rozwój nowych technologii sprawia zaś, że dostęp do danych gromadzonych w rejestrach publicznych uzyskuje wiele podmiotów, nie zawsze do tego uprawnionych.

- Do niedawna administracja publiczna w Polsce uzyskiwała dostęp do całości konkretnego rejestru publicznego, np. określony podmiot uzyskiwał dostęp do bazy PESEL albo do bazy krajowej ewidencji podatników - mówił dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), podczas konferencji prasowej zorganizowanej 30 stycznia 2012 r. z okazji polskich obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych. Wskazywał jednak, że obecnie skończyły się czasy operowania dokumentami w ramach poszczególnych systemów informacyjnych i baz, które są przez nie obsługiwane, a zaczęły czasy operowania pojedynczymi danymi. Ponadto stworzona została możliwość wspólnego korzystania z danych albo wymiany danych pomiędzy poszczególnymi systemami. To zaś prowadzi do uzyskania przez administracje publiczną bardzo szerokiego wglądu w informacje o obywatelu.

W związku z tym konieczne staje się precyzyjne uregulowanie zasad odnoszących się do tego, w jaki sposób dane, które przekazujemy do zasobów informacyjnych państwa, mogą być dalej przetwarzane.

Kolejne zagrożenia dla ochrony naszych danych osobowych i prywatności stworzyła nowelizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej. - Wprowadzenie zasad ponownego wykorzystywania informacji z sektora publicznego prowadzi do przekazania zasobów informacyjnych państwa do tych podmiotów, które gospodarczo lub niegospodarczo chciałyby je wykorzystywać w innych celach niż te, w których zostały one zgromadzone – informował dr Wojciech Rafał Wiewiórowski. - Trzeba przy tym pamiętać, aby nie oddawać do takiego przetwarzania informacji, które znacząco mogą naruszać prywatność - dodał.

Podczas konferencji prasowej GIODO mówił ponadto o zmianach, jakie mają nastąpić w unijnym prawie regulującym ochronę danych osobowych. Odpowiadał też na pytania dziennikarzy o poziom zabezpieczenia danych osobowych gromadzonych w rejestrach publicznych, a także o opinie GIODO na temat tzw. konwencji ACTA oraz przyznania Najwyższej Izbie Kontroli bardzo szerokich uprawnień do przetwarzania danych osobowych. Poniżej dostępny jest pełny zapis konferencji prasowej.

Po konferencji odbyły się indywidualne wywiady i rozmowy z GIODO na interesujące poszczególnych dziennikarzy tematy.

Partnerzy merytoryczni:

 

Patroni medialni:


 

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2012-01-30
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2012-01-31 09:38:30
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:03:21

Ostatnie aktualności