UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Bezpiecznie korzystanie z Internetu i komórek

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2013-07-15
Wprowadził‚ informację: Andrzej Mucha 2013-07-16 13:09:01
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:57:11

Porady i wskazówki GIODO dla dzieci, młodzieży, ich rodziców oraz nauczycieli.

Dzieci i młodzież – liderzy w korzystaniu z nowych technologii, są szczególnie narażone na niebezpieczeństwo, m.in. utraty kontroli nad danymi osobowymi. Korzystaniu z Internetu czy telefonów komórkowych nie towarzyszy bowiem wzrost wiedzy i świadomości dotyczącej zasad ochrony danych osobowych, w tym ich udostępniania. Dzieci i młodzież wciąż nierozważnie ujawniają dane osobowe oraz inne informacje o sobie i swoich najbliższych.

Takie m.in. wnioski płyną z przeprowadzonego przez GIODO badania będącego częściąprojektu „Postrzeganie zagadnień związanych z ochroną danych i prywatności przez dzieci i młodzież”, którego celem było sprawdzenie zachowań młodych ludzi w Internecie w kontekście udostępniania przez nich danych osobowych. Jego wstępne wyniki zostały zaprezentowane w 2012 r.

Raport końcowy – oprócz informacji o zachowaniach dzieci i młodzieży w Internecie – zawierają wskazówki i porady adresowane zarówno do nich, jak też rodziców oraz nauczycieli.

GIODO przypomina młodym, by z rozwagą udostępniali dane osobowe – zarówno swoje, jak i swoich najbliższych i znajomych, by stosowali odpowiednie środki zabezpieczające nie tylko komputer, ale także telefon komórkowy czy aparat fotograficzny. Radzi, aby z rozwagą korzystali z portali społecznościowych, np. dodawali do grona znajomych wyłącznie osoby, które znają, nie zaś „znajomych znajomych”. Wskazówki dotyczą też zasad bezpieczeństwa, jakich trzeba przestrzegać, dokonując zakupów przez Internet.

Dorosłym GIODO przypomina o konieczności edukowania najmłodszych w bezpiecznym korzystaniu z nowych technologii. Wskazuje, jak ważne jest budowanie dobrych relacji rodziców z dziećmi, które procentuje m.in. tym, że o naruszeniu ich prywatności, rodzice dowiedzą się pierwsi.

Dobrą praktyką rodziców, opiekunów prawnych czy nauczycieli mogłoby być określenie zakresu danych osobowych, których dziecko nie powinno podawać przy korzystaniu z poszczególnych aplikacji, serwisów lub usług oferowanych przez Internet – radzi GIODO. Zaleca też, by rodzice czy opiekunowie wspólnie ze swoimi dziećmi przeanalizowali sposób rejestracji i inne wymogi formalne, których spełnienia administrator żąda podczas rejestrowania się lub korzystania z aplikacji, serwisów lub usług internetowych. Jednocześnie sugeruje, aby udostępnianie danych osobowych odbywało się w obecności osoby pełnoletniej – rodzica lub opiekuna.

Przeprowadzone wśród uczniów badania dowiodły, że dzieci i młodzież nie znają instytucji i podmiotów zajmujących się problematyką bezpieczeństwa w Internecie, które mogłyby i powinny zawiadamiać w sytuacjach naruszenia ich prywatności. Dlatego w raporcie końcowym z badań zamieszczony został również wykaz takich instytucji.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2013-07-15
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2013-07-22 10:10:58
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2014-07-15 09:02:47

Ostatnie aktualności