UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

II spotkanie konsorcjum

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2011-10-24
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2011-11-17 13:16:36
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Projekt partnerski realizowany w ramach Programu Leonardo da Vinci –  2010-1-PL1-LEO04-11313 1

Tytuł projektu: „Postrzeganie zagadnień związanych z ochroną danych i prywatnością przez dzieci i młodzież” („Perception of the data protection and privacy issues by children and youth”)

W dniach 30-31 marca 2011 r. w siedzibie Biura GIODO w Warszawie odbyło się drugie spotkanie konsorcjum partnerskiego realizującego projekt partnerski finansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu „Uczenia się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme) pt. „Postrzeganie zagadnień związanych z ochroną danych i prywatnością przez dzieci i młodzież”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Węgierskiego Organu Ochrony Danych, Chorwackiej Agencji Ochrony Danych Osobowych oraz Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Spotkanie poświęcone było omówieniu zagadnień metodologicznych związanych z prowadzeniem badań na dzieciach i młodzieży, w tym konstrukcji narzędzia badawczego. Wszyscy partnerzy intensywnie zaangażowali się w dyskusje, wykazując się niezwykła kreatywnością i profesjonalizmem w podejściu do tematu.

Kolejne spotkanie planowane jest na czerwiec 2011 r. i odbędzie się w Zagrzebiu w siedzibie Chorwackiej Agencji Ochrony Danych Osobowych.

Ostatnie aktualności