UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ (UODO)
POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Przegląd Tarczy Prywatności UE-USA odbędzie się we wrześniu 2017 r.

Metadane
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Paweł Makowski 2017-06-14
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2017-06-14 14:06:15
Ostatnio modyfikował: Agnieszka Świątek 2017-06-14 15:10:38

Komisja Europejska i rzecznicy ochrony danych UE po raz pierwszy ocenią skuteczność mechanizmu transferu danych do USA.

Od momentu rozpoczęcia pracy nad decyzją Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych (Program Tarcza Prywatności UE-USA), unijni rzecznicy ochrony danych osobowych zrzeszeni w Grupie Roboczej Art. 29 wydali wiele opinii i stanowisk dotyczących skuteczności tego mechanizmu (jak np. to z 1 lipca 2016 r.).

Od samego początku podnoszono wiele wątpliwości i obaw w zakresie niektórych rozwiązań Tarczy. Wciąż aktualne pozostają bowiem uwagi unijnych rzeczników ochrony danych co do niektórych aspektów komercyjnych, jak i aspektów bezpieczeństwa narodowego określonych w decyzji i w załącznikach do tego dokumentu. Dotyczą one elementów takich, jak zabezpieczenia dotyczące zautomatyzowanego przetwarzania danych, dalsze ograniczenia dostępu organów publicznych do danych oraz skuteczne i niezależne dochodzenie roszczeń.

Unijne organy ochrony danych będa się domagać wyjaśnień wobec wskazanych zastrzeżeń, biorąc udział w spotkaniach wspólnego unijno-amerykańskego przeglądu. Więcej informacji nt. zaangażowania rzeczników ochrony danych dostępnych jest w załączonym komunikacie prasowym Grupy Roboczej art. 29 przyjętym 13 czerwca 2017 r. podczas ostatniego posiedzenia Grupy.

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Paweł Makowski 2017-06-14
Wprowadził‚ informację: Paweł Makowski 2017-06-14 14:58:04
Ostatnio modyfikował: Paweł Makowski 2017-06-14 14:58:23

Ostatnie aktualności