UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ (UODO)
POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Wiosenna Konferencja Europejskich Organów Ochrony Danych, Kraków, 25-26.04.2005
W dniach 25-26 kwietnia 2005 r. w Krakowie odybła się Wiosenna Konferencja Europejskich Organów Ochrony Danych (Spring Conference of European Data Protection Authorities), która jest najważniejszym, corocznym spotkaniem wszystkich rzeczników ochrony danych osobowych z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państw europejskich.

Ostatnie aktualności