UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ (UODO)
POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
28 Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych Osobowych i Prywatności, Londyn, 2-3.11.2006
W dniach 2 i 3 listopada 2006 r. w Londynie odbyła się 28 Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele organów ochrony danych i prywatności z całego świata.
Konferencja pt. "Bezpieczeństwo Publiczne a Ochrona Danych Osobowych"

W dniach 11-12 maja 2006 r. w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Konferencja pt. "Bezpieczeństwo Publiczne a Ochrona Danych Osobowych", nad którą honorowy patronat objął Marszałek Sejmu RP Marek Jurek.

Ostatnie aktualności