Granice ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, Warszawa, 2.12.2008

2 grudnia 2008 r. odbyła się konferencja naukowa „Granice ochrony danych osobowych w stosunkach pracy” zorganizowana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Katedrę Prawa Prywatnego Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego.

Promocja portalu eduGIODO, Gdańsk, 31.10.2008
Kolejna konferencja promująca Portal informacyjno-szkoleniowy „eduGIODO”, odbyła się w Gdańsku w dniu 31 października 2008 r.
Uroczyste uruchomienie platformy e-learningowej GIODO, Warszawa, 22.10.2008
Podczas odbywającej się w Warszawie 22 października 2008 r. konferencji „Portal informacyjno-szkoleniowy” eduGIODO” Generalny Inspektor Ochrony danych Osobowych, Michał Serzycki, zainaugurował kampanię informacyjną poświęconą utworzonemu właśnie nowemu internetowemu serwisowi - platformie eduGIODO. Platforma ta – budowana przy wsparciu środków unijnych - ma umożliwić upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych. Korzystaniem z niej jest zainteresowane liczne grono, czego potwierdzeniem może być udział w warszawskiej konferencji prawie 150 osób reprezentujących różne środowiska i branże.
30 Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych Osobowych i Prywatności, Strasburg, 15-17.10.2008
W dniach 15 – 17 października 2008 roku Strasburgu odbyła się 30 Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych Osobowych i Prywatności, w której wziął udział Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Ostatnie aktualności