UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ (UODO)
POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)
Granice ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, Warszawa, 2.12.2008

2 grudnia 2008 r. odbyła się konferencja naukowa „Granice ochrony danych osobowych w stosunkach pracy” zorganizowana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Katedrę Prawa Prywatnego Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego.

Promocja portalu eduGIODO, Gdańsk, 31.10.2008
Kolejna konferencja promująca Portal informacyjno-szkoleniowy „eduGIODO”, odbyła się w Gdańsku w dniu 31 października 2008 r.
Uroczyste uruchomienie platformy e-learningowej GIODO, Warszawa, 22.10.2008
Podczas odbywającej się w Warszawie 22 października 2008 r. konferencji „Portal informacyjno-szkoleniowy” eduGIODO” Generalny Inspektor Ochrony danych Osobowych, Michał Serzycki, zainaugurował kampanię informacyjną poświęconą utworzonemu właśnie nowemu internetowemu serwisowi - platformie eduGIODO. Platforma ta – budowana przy wsparciu środków unijnych - ma umożliwić upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych. Korzystaniem z niej jest zainteresowane liczne grono, czego potwierdzeniem może być udział w warszawskiej konferencji prawie 150 osób reprezentujących różne środowiska i branże.
30 Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych Osobowych i Prywatności, Strasburg, 15-17.10.2008
W dniach 15 – 17 października 2008 roku Strasburgu odbyła się 30 Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych Osobowych i Prywatności, w której wziął udział Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Ostatnie aktualności